Stowarzyszenie

Jesienią 2013 roku przy parafii rozpoczęło działalność  Ewangelickie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Bydgoszczy. Zapraszamy na stronę internetową organizacji: www.etko.bydgoszcz.pl