Wielki Post ‒ Czas Pasyjny w tradycjach chrześcijańskich

Komunikat trzech Rzeczników Prasowych.  

https://www.luteranie.pl/17394/wielki-postczas-pasyjny-w-tradycjach-chrzescijanskich/