Nabożeństwa

Nabożeństwo na zakończenie roku odbędzie się w Kościele Zbawiciela w Bydgoszczy o godzinie 16.00.

Kolejne nabożeństwa:
1 stycznia - Nowy Rok - godz. 12.00
3 stycznia - 2. niedziela po Narodzeniu Pańskim - godz. 10.00
6 stycznia - (środa) Święto Epifanii – godz. 10.00.
10 stycznia - 1. Niedziela po Epifanii – godz. 10.00.