2. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Zapraszamy do czynnego udziału w Nabożeństwie Słowa Bożego przygotowanym przez Księdza Proboszcza Marka Loskota. Prosimy przygotować Śpiewniki, a w nich pieśni nr 188, 196 i 202 oraz Introit 45.W nabożeństwie wykorzystane zostały archiwalne nagrania Bydgoskiego Chóru Ewangelickiego Pro Domini oraz organisty Jakuba Kwintala.