Goście z Lubeki


W dniach 3 – 6 października przyjmowaliśmy z parafii Sankt Lorenz-Kantorei w Lubece 25 osobową grupę chórzystów i parafian wraz z pastorem Jörgiem Scholz.
Krótki pobyt naszych gości wypełniony był zwiedzaniem Bydgoszczy i Torunia, smakowaniem polskich potraw, spotkaniami z bydgoskimi chórzystami i parafianami. W niedzielę, podczas uroczystego, dziękczynnego nabożeństwa z okazji Święta Żniw, połączone chóry wykonały pieśni w języku polskim i niemieckim: „Dobry jest Pan”, „Missa Orientalis”, „Wer nur den lieben Gott lisst walten” („Kto los swój złożył”). Po nabożeństwie, na pamiątkę spotkania, zasadzono drzewko – platan.
W niedzielne popołudnie serdecznie żegnaliśmy się z nadzieją na ponowne spotkanie, tym razem być może w Lubece.
                   
           fot. Sławomir Kołtuński