Diecezjalne Śniadanie Kobiet


5 październik (sobota) godz. 10.00 
Kościół Zbawiciela w Sopocie, ul Parkowa 5