Zakończenie roku szkolnego

16 czerwca odbyło się nabożeństwo połączone z zakończeniem roku szkolnego, na którym zgromadzili się parafianie, a przede wszystkim dzieci, młodzież i ich rodzice. W modlitwie dziękowano za miniony rok szkolny, proszono o mądrość i prowadzenie Boże na wakacyjne dni.
Podczas nabożeństwa rozdano świadectwa nauki religii, dyplomy szkółki niedzielnej oraz książki.
Po nabożeństwie wszyscy zostali zaproszeni na rodzinne spotkanie do Luterańskiego Centrum Parafialnego, gdzie przy poczęstunku prowadzono rozmowy, a dzieci korzystając z pięknej pogody brały udział w grach i zabawach.