Pasyjna Zaduma


W niedzielę 11 marca 2018 po nabożeństwie, w Luterańskim Centrum Parafialnym odbyło się spotkanie poetycko-muzyczne nawiązujące do trwającego Czasu Pasyjnego. Poetka Małgorzata Mówińska-Zyśk prezentowała swoje wiersze o tematyce pasyjnej, przeplatając je grą na skrzypcach. Muzyce i słowom towarzyszyły obrazy autorstwa bydgoskiego artysty, a zarazem męża poetki Waldemara Zyśka. Muzyka, obraz a przede wszystkim słowa sprzyjały zadumie i zachęcały do refleksji i wewnętrznego wyciszenia.