Zacznijmy od Bacha!


Jeden z koncertów cyklu Musica Antiqua Collegium Bydgostiensis w hołdzie Andrzejowi Szwalbemu odbędzie się w naszym kościele. Wystąpi wiolonczelistka Ewa Witczak, absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy z klasy wiolonczeli dr hab. Renaty Marzec, prof. ndzw oraz wiolonczeli barokowej Markusa Moellenbecka. (www.witczakewa.com)

24 września 2017 (niedziela), godz. 17.00

Podczas koncertu usłyszymy wybrane suity wiolonczelowe Johanna Sebastiana Bacha na wiolonczelę solo.

Słowo o muzyce - Anna Merder.

Zapraszamy!