Europejskie Dni Dziedzictwa 2017


16 września 2017 roku z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa Parafia Ewangelicko-Augsburska (Luterańska) w Bydgoszczy po raz drugi zaprasza do kościoła Zbawiciela.
W tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa w Kościele Zbawiciela przybierają szczególnie podniosły charakter, ponieważ wpisują się w jubileusz 500 lat Reformacji, który jest nie tylko okazją do tego, by móc z bliska zobaczyć zabytki i zwiedzić miejsca, ale również stwarza możliwość poznania historii, wysłuchania koncertu, a w wielu przypadkach ma również wymiar edukacyjny.
Głównym punktem programu EDD w kościele Zbawiciela będą :
- wystawa plenerowa na placu Zbawiciela EWANGELICKIE KOŚCIOŁY BYDGOSZCZY I OKOLIC ukazująca ewangelickie dziedzictwo kultury i sztuki architektonicznej naszego miasta i okolic,
- wystawa - ekspozycja starodruków, piśmiennictwa polskiego ewangelicyzmu, naczyń komunijnych i strojów liturgicznych,
- w trakcie trwania EDD odbywać się będą krótkie koncerty muzyki okresu reformacji.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wydarzeniach, jakie planuje nasza parafia. Będzie to znakomita okazji, aby nas lepiej poznać, ale przede wszystkim, aby doświadczyć, jak wielki dorobek Reformacja wniosła i wnosi w nasze życie.