„Aby wszyscy (…)” bliżej mogli się poznać.

9 maja 2017, w ramach wykładów o ekumenizmie, ks. dr Wojciech Szukalski wraz z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy odwiedzili naszą Parafię.
Spotkanie w Kościele Zbawiciela rozpoczął ks. Marek Loskot, który gości powitał Bożym Słowem wyznaczonym na dzień oraz modlitwą. Następnie przedstawił historię kościoła Zbawiciela i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy. Poruszono kwestie dotyczące sakramentów i porządku liturgicznego.
Druga część spotkania miała miejsce w Luterańskim Centrum Parafialnym. Dotyczyła urzędu duchownego, struktury administracyjno–prawnej kościoła, a także życia parafialnego. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą i błogosławieństwem.