V Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej                                                              W niedzielę, 23 kwietnia br. w Kościele Zbawiciela w Bydgoszczy odbył się po raz piąty Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej zorganizowany przez Ewangelickie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską. W przeglądzie wzięło udział 6 chórów, wśród których zaprezentował się Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy pod dyr. Jakuba Kwintala. Po prezentacji wszystkich chórów, dyrygenci odebrali z rąk proboszcza, ks. Marka Loskota dyplomy uczestnictwa. Wspólne zdjęcie zakończyło część oficjalną. Druga część to spotkanie w Luterańskim Centrum Parafialnym, gdzie przy kawie i ciastach była okazja do rozmów i dzielenia się wrażeniami. (fot.Sławomir Kołtuński)