Pierwszy etap


W latach 2013 – 2014 parafia zrealizowała projekt budowy nowej plebanii – Luterańskiego Centrum Parafialnego, który w całości został sfinansowany ze środków własnych parafii. W roku 2013 dzięki wsparciu urzędów marszałkowskiego i wojewódzkiego zostały poddane renowacji 25 głosowe organy (całkowity remont 192000zł) i witraż ołtarzowy (60000zł). Na te dwa przedsięwzięcia parafia uzyskała łączną dotację w wysokości 83000,-zł.
Dzisiaj parafia skupia uwagę na działaniach, które dotyczą przywrócenia neogotyckiej świątyni wieży zwieńczonej wysokim namiotowym hełmem, który na nowo stanie się ważnym akcentem placu Zbawiciela i panoramy miasta. Miło nam poinformować, że dzięki przyznanej dotacji w wysokości 20000,-zł z Urzędu Miasta Bydgoszczy będziemy mogli zrealizować w tym roku pierwszy etap - wykonać inwentaryzację i projekt wieży.