Obrady Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej


W dniach 10 – 11 marca 2017 roku odbyła się w Bydgoszczy I sesja VI kadencji Synodu.
Więcej na stronach: http://diec.pomorsko-wlkp.luteranie.pl/index.php?o=article&id=438


fot.Sławomir Kołtuński