Wprowadzenie Rady Parafialnej


W sobotę 14 stycznia została wprowadzona w urząd Rada Parafialna, wyłoniona przez Zgromadzenie Parafialne podczas wyborów 6 listopada 2016 r. Uroczystość prowadził zwierzchnik diecezji pomorsko-wielkopolskiej ks. bp prof. Marcin Hintz, w asyście proboszcza ks. Marka Loskota.
Przed ślubowaniem bp Marcin Hintz zwrócił uwagę, że do obowiązków radnych, zgodnie z prawem Kościoła należy m.in.: czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, wspieranie duszpasterzy w modlitwie i współdziałanie z nimi w duchowym budowaniu parafii zgodnie z zasadą powszechnego kapłaństwa, troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży, organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, zarządzanie majątkiem parafii. (fot.Sławomir Kołtuński)