Tydzień Ekumeniczny 2017

Pojednanie - miłość Chrystusa ponagla nas - to myśl przewodnia tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 18 stycznia, w ramach ekumenicznych spotkań, odbyło się nabożeństwo w kościele ewangelicko-augsburskim Zbawiciela, którego tematem były słowa: Jeden umarł za wszystkich ( 2 Kor 5,14). Kazanie wygłosił ks. Krzysztof Panasiuk z Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Obecni byli także duchowni wraz z parafianami z kościołów metodystycznego i polskokatolickiego. Oprawę muzyczną zapewnił chór parafialny oraz kantor dr Jakub Kwintal. Po nabożeństwie uczestnicy nabożeństwa zostali zaproszeni do Centrum Parafialnego. (fot.Sławomir Kołtuński)