Sola Scriptura 2017

W listopadzie odbył się etap parafialny/szkolny dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego "Sola Scriptura". W całej Polsce uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące Dziejów Apostolskich, do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 213 uczniów. 14 stycznia 2017 roku w Bydgoszczy zorganizowany zostanie etap diecezjalny obejmujący Diecezję Pomorsko-Wielkopolską.