Obrady Synodu Diecezji Pomorsko - Wielkopolskiej

W sobotę, 6 listopada br. w Bydgoszczy obradował Synod Diecezji Pomorsko - Wielkopolskiej. Synod rozpoczął się nabożeństwem w kościele Zbawiciela. Prowadził je bp prof. Marcin Hintz wraz z ks. radcą Januszem Staszczakiem, który wygłosił kazanie i ks. ks. Markiem Loskotem i Marcinem Rayssem. 
Po nabożeństwie członkowie synodu mieli okazję wysłuchać informacji na temat Ewangelickich Dni Kościoła 2017 roku, które zaprezentował ks. Marcin Podżorski. Główny wykład synodu zatytułowany Początek Reformacji na Pomorzu i Wielkopolsce przedstawił prof. Małek z UMK w Toruniu. 
Po krótkiej przerwie odbyła się druga zamknięta część Synodu w Luterańskim Centrum Parafialnym. Ostatnia sesja Synodu Diecezjalnego była okazją do podsumowań i wielu refleksji.fot. Sławomir Kołtuński