Razem przy jednym ołtarzu.


Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan w tym roku odbywał się pod hasłem wyjętym z 1P 2,9 “Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana”. W naszym kościele nabożeństwo miało miejsce w środę 20 stycznia, na którym spotkali się duchowni wraz ze swoimi parafianami z kościołów rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko – metodystycznego, polskokatolickiego i ewangelicko - augsburskiego. Liturgia została przygotowana na podstawie materiałów opracowanych przez chrześcijan różnych wyznań z Łotwy. Kazanie wygłosił prezes oddziału kujawsko-pomorskiego PRE ks. Janusz Olszański proboszcz parafii ewangelicko-metodystycznej. Podczas nabożeństwa śpiewał chór naszej bydgoskiej parafii, dyrygował dr Jakub Kwintal.
Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy nabożeństwa zostali zaproszeni do LCP na wspólną agape.