piątek, 27 listopada 2015

Papież Franciszek z wizytą u rzymskich luteran


Śladem swoich poprzedników – Jana Pawła II i Benedykta XVI – papież Franciszek odwiedził 15 listopada br. parafię ewangelicko-luterańską w Rzymie.
Więcej na stronie : http://luter2017.pl/papiez-franciszek-z-wizyta-u-rzymskich-luteranow/

Głodni miłosierdzia


Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wraz z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnym Dziełem Miłosierdzia ELEOS i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce po raz szesnasty organizują wspólną, ekumeniczną akcję charytatywną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Więcej na stronie : http://www.diakonia.org.pl/aktualnosc/rusza-wigilijne-dzielo-pomocy-dzieciom-2015/

sobota, 14 listopada 2015

Szlakiem protestantyzmu w PolsceW związku z obchodzonym w roku 2017 jubileuszem pięćsetlecia Reformacji Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z inicjatywy Oddziału Międzyuczelnianego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie ustanowiło odznakę „Szlakiem protestantyzmu w Polsce”.

Celem ustanowienia odznaki „Szlakiem Protestantyzmu w Polsce” jest promowanie i popularyzacja obiektów związanych z przeszłością i teraźniejszością protestantyzmu w Polsce oraz jego wkładu w kulturę i historię kraju. Regulamin odznaki w stopniu popularnym jest tak skonstruowany, by zachęcić do poznawania lokalnego dziedzictwa, również w ramach wycieczek szkolnych, parafialnych czy rodzinnych. Wyższe stopnie zachęcają do podnoszenia kwalifikacji krajoznawczych; kanon obiektów ma charakter półotwarty: ich dobór opiera się nie tylko na wartości artystycznej lub historycznej, ale również kieruje się różnorodnością epok, stylów, denominacji, charakteru osadnictwa, rodzaju obiektów, a nawet stanu zachowania.

Obiekty znajdujące się w wykazie związane są Kościołami, które odwołują się do szesnastowiecznej Reformacji, w szczególności Kościoły tradycji lub wyznania ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego), ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-unijnego, staroluterańskiego, braci czeskich i morawskich, jak również inne historyczne Kościoły protestanckie: braci polskich (tzw. arian), menonickie, metodystyczne oraz baptystyczne. W wykazie obiektów znajdują się m.in. Kościoły Pokoju, Kościoły Łaski, kościół Wang, szereg cmentarzy, domów i muzeów. Zdobywca odznaki może wybierać również część obiektów według własnego uznania, kierując się własnymi zainteresowaniami i możliwościami. Wszystko to ma na celu zaprezentowanie dziedzictwa protestantyzmu w Polsce w całej jego różnorodności i złożoności. Dodatkowo w Regulaminie odznaki punktowane jest założenie i wypełnienie profilu w serwisie internetowym „Nasza Historia” historia.luter2017.pl Osoby, które będą chciały zdobyć odznakę powinny, w celu weryfikacji, prowadzić w dowolnej formie kronikę zwiedzanych obiektów. Odznakę weryfikuje i przyznaje zespół weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej i Opieki nad Zabytkami Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie. Inicjatorem odznaki i autorem regulaminu jest Marcin Tysler.

Patronat nad odznaką objął Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Jerzy Samiec.

Regulamin dostępny jest na stronie PTTK: link
źródło: om.pttk.pl. luter2017.pl