Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

Dnia 8 listopada 2014 roku nabożeństwem w Kościele Zbawiciela w Bydgoszczy rozpoczęła się VI Sesja V Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Nabożeństwo spowiednio - komunijne poprowadzili zwierzchnik Diecezji ks. bp Marcin Hintz oraz proboszcz bydgoskiej parafii ks. Marek Loskot. Kazanie wygłosił ks. kpt. Tomasz Wola. Podczas nabożeństwa wystąpił chór parafii bydgoskiej, który wykonał pieśni: „Przez dobrą moc Twą” oraz „Gdy na ten świat”.
Otwarta część referatowa miała miejsce bezpośrednio po nabożeństwie. Poświęcona była tematyce obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji. Jako pierwszy referat wygłosił Biskup Diecezji Elbląskiej – ks. dr Jacek Jezierski z Kościoła Rzymskokatolickiego na temat „Możliwości ekumenicznych obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji – optyka Kościoła Rzymskokatolickiego”. W dalszej części zabrał głos ks. dr nadradca Daniel Mourkojannis z Kościoła Ewangelickiego Północnych Niemiec, który mówił o organizacji obchodów w kontekście niemieckim. Na zakończenie referat wygłosił ks. dr hab. Marcin Hintz, który mówił o możliwości ekumenicznych obchodów Jubileuszu z punktu widzenia Kościoła E-A w RP.Po przerwie obiadowej członkowie Synodu wzięli udział w zamkniętej części obrad, podczas której dokonano wyboru kuratora Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Wybory przeprowadził Wiceprezes Konsystorza p. Adam Pastucha, a przewodniczył Radca Konsystorza p. Korneliusz Glajcar. Kuratorem diecezjalnym została p. Izabela Główka-Sokołowska z PEA Koszalin. Po zakończeniu obrad synodałowie mieli okazję zwiedzić nowo wybudowane Luterańskie Centrum Parafialne.

Przy okazji odbywającego się synodu diecezjalnego delegaci poszczególnych parafii dostarczyli do Bydgoszczy paczki przygotowane w ramach akcji charytatywnej „Prezent pod choinkę”. Na fotografii efekt przeprowadzonej akcji w naszej diecezji.