Konfirmacja


Konfirmacja jest aktem dojrzałości chrześcijańskiej i ważnym wydarzeniem w życiu parafii. W dniu 8 czerwca w Święto Zesłania Ducha Świętego parafia bydgoska przeżywała tę uroczystość. Przed całym zborem konfirmant złożył ślubowanie wierności Bogu i Kościołowi Ewangelicko – Augsburskiemu i otrzymał błogosławieństwo poprzez nałożenie rąk i modlitwę wszystkich zebranych.
fot. Sławomir Kołtuński