Jubileusz 80-lecia urodzin ks. Tadeusza Narzyńskiego​

W niedzielę w Święto Zesłania Ducha Świętego, 19 maja 2013 r. w bydgoskim Kościele Zbawiciela odbyło się dziękczynne nabożeństwo z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin ks. Tadeusza Narzyńskiego. Życzenia przekazali jubilatowi przedstawiciele rady parafialnej. Wzruszającym momentem było podziękowanie Jubilata oraz błogosławieństwo końcowe, którego udzielił on sam u boku ks. Marka Loskota (obecnego proboszcza).

Po nabożeństwie Jubilat zaprosił na okolicznościowe spotkanie, które odbyło się 21 maja w dzień urodzin. Podczas bankietu zostały przekazane życzenia.
***
Księże Tadeuszu,
życzymy Bożego błogosławieństwa!
***