wtorek, 19 listopada 2013

Ordynacja w Sopocie

W niedzielę, 17 listopada 2013 r. w ewangelickim kościele Zbawiciela w Sopocie odbyło się uroczyste nabożeństwo połączone z ordynacją na duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dwóch magistrów teologii ewangelickiej. Poprzez akt ordynacji, do służby Słowa Bożego i Sakramentów, powołani zostali: Marcin Rayss (pochodzi z Bydgoszczy) oraz Łukasz Zieliński (pochodzi z Mikołowa na Górnym Śląsku). Na nabożeństwo licznie przybyli wierni Kościoła oraz duchowni, w tym zwierzchnik Kościoła ks. bp Jerzy Samiec, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej ks. prof. Marcin Hintz oraz biskup senior miejscowej Diecezji - ks. Michał Warczyński. Aktu ordynacji poprzez modlitwę i nałożenie rąk apostolskim zwyczajem dokonał Biskup Kościoła wraz z asystentami: bp. Marcinem Hintzem i ks. Markiem Loskotem oraz ks. Robertem Sitarkiem i ks. Kornelem Undasem. W tej podniosłej uroczystości uczestniczył chór parafii bydgoskiej, który wykonał pieśń „Co złożę Zbawicielowi” oraz wspólnie z chórem sopockim „Błogosławieństwo”. Była to dla chórzystów wielka radość tym bardziej, że jednym z ordynowanych był syn pani prezes Haliny Rayss.

poniedziałek, 18 listopada 2013

XXXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

XXXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy odbywał się w dniach 7 – 17 listopada 2013 r. Jako motto przyjęto słowa Jana Pawła II „Prawda kształtuje wolność człowieka”. Tegoroczne „Bydgoskie listopadowe spotkania z kulturą chrześcijańską” adresowane były do różnych warstw społecznych. Podobnie jak w latach ubiegłych odbyły się spotkania o charakterze ekumenicznym. 8 listopada o godzinie 17.00 w kościele Zbawiciela miała miejsce projekcja filmu „Luter”. Film poprzedzony był słowem wstępnym wygłoszonym przez ks. Marka Loskota. Podczas XXXII TKCH dwukrotnie występował chór parafialny. W niedzielę 10 listopada w kaplicy szpitala onkologicznego w Bydgoszczy koncert chóru był pierwszym tego rodzaju występem pod dyrekcją Jakuba Kwintala. Na program złożyło się osiem pieśni: Czego chcesz od nas Panie, Co złożę Zbawicielowi, Pochwal mój duchu, Słońce jasne nad głowami, Dobry jest Pan, Boże stworzenia, złączcie się, Na skale kościół stoi, Dziękuj Panu.

Po raz drugi chór wystąpił w czwartek 14 listopada, wieczorem w Kościele Polsko-Katolickim podczas Nabożeństwa Ekumenicznego. Po liturgii organizatorzy złożyli wszystkim podziękowania, a każdemu z chórzystów wręczono różę. Następnie goście ekumeniczni i chór zaproszeni zostali na poczęstunek.

niedziela, 22 września 2013

Poświęcenie kamienia węgielnego

W sobotę 21 września 2013 roku parafia bydgoska przeżywała podniosłą uroczystość wmurowania i poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę Ewangelickiego Centrum Parafialnego w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła Zbawiciela. Nabożeństwo rozpoczęło się w Kościele Zbawiciela o godz. 11.30. Liturgię sprawowali ks. Jerzy Molin z Torunia, ks. Marcin Kotas z Poznania i ks. Wojciech Płoszek z Ostródy. Kazanie wygłosił bp. prof. Marcin Hintz. Na drugą część nabożeństwa wszyscy zebrani zgromadzili się przy nowobudowanym obiekcie, gdzie bp. Jerzy Samiec – zwierzchnik Kościoła w asyście bp. prof. Marcina Hintza i duchowieństwa dokonał aktu wmurowania i poświęcenia kamienia węgielnego. W uroczystości uczestniczyli m.in. wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, przewodniczący Rady Miasta Roman Jasiakiewicz. Diecezję pomorsko-wielkopolską reprezentowali księża z Torunia, Poznania, Piły, Kalisza, obecni byli goście ekumeniczni. Jednym z elementów oprawy muzycznej, obok gry skrzypaczki Michaliny Radzińskiej i trębacza Tomasza Gluski przy akompaniamencie Jakuba Kwintala, był śpiew bydgoskiego chóru parafialnego.

poniedziałek, 10 czerwca 2013

Jubileusz Konfirmacji

Dnia 9 czerwca 2013 r. parafianie bydgoscy uczestniczyli w Jubileuszu Konfirmacji. Przed 60 i 50 laty w kościele Zbawiciela młodzi konfirmanci ślubowali wierność Chrystusowi. W tym szczególnym dniu pragnęli podziękować za minione lata, które układały się w bardzo różny sposób. Dla jednych konfirmacja była świadomym, osobistym związaniem się z Bogiem i Kościołem i oni pozostali wierni. Inni poczuli się wolni, ale po czasie wrócili. Na wielu Kościół wciąż czeka.

Ks. Marek Loskot skierował do Jubilatów słowa nawiązujące do tekstu Izajasza 12,2-6 gdzie Prorok mówi: „Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał; gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim.” Nikt jako młody człowiek nie znał drogi swego życia a swoją przyszłość budował na siłach młodości. Dzisiaj każdy bogaty w doświadczenia dobre i złe lepiej rozumie co znaczy budować na Bogu i Jego Słowie. Z nich możemy czerpać pociechę, radość i ufność, że nie jesteśmy sami, bo Bóg Wszechmogący daje nam nadzieję moc i zbawienie.

fot. Sławomir Kołtuński

środa, 22 maja 2013

Jubileusz 80-lecia urodzin ks. Tadeusza Narzyńskiego​

W niedzielę w Święto Zesłania Ducha Świętego, 19 maja 2013 r. w bydgoskim Kościele Zbawiciela odbyło się dziękczynne nabożeństwo z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin ks. Tadeusza Narzyńskiego. Życzenia przekazali jubilatowi przedstawiciele rady parafialnej. Wzruszającym momentem było podziękowanie Jubilata oraz błogosławieństwo końcowe, którego udzielił on sam u boku ks. Marka Loskota (obecnego proboszcza).

Po nabożeństwie Jubilat zaprosił na okolicznościowe spotkanie, które odbyło się 21 maja w dzień urodzin. Podczas bankietu zostały przekazane życzenia.
***
Księże Tadeuszu,
życzymy Bożego błogosławieństwa!
***

niedziela, 12 maja 2013

XXVII Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

Tegoroczny XXVII Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej odbył się w dniach 11-12 maja 2013 w Słupsku. Bydgoski chór przybył na Pomorze już w sobotę 11 maja 2013r. Uczestnicy zostali zakwaterowani w Ustce, w hotelu Energetyk. Wieczorem zaproszono wszystkich do wspólnego posiłku na wolnym powietrzu. Dzięki wspaniałej pogodzie i bliskości Bałtyku wielu udało się na wieczorne i poranne spacery wzdłuż wybrzeża. 

W niedzielę rano chórzyści spotkali się w kościele Świętego Krzyża w Słupsku. Nabożeństwo, w które wplecione zostały występy chórów, połączone było ze Spowiedzią i Komunią Św., a kazanie na tekst z Ewangelii Jana 14,15-19 wygłosił zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej bp prof. Marcin Hintz. Na zakończenie zaśpiewały połączone chóry z Bydgoszczy, Kalisza, Koszalina, Poznania, Rypina, Sopotu i Torunia pod dyrekcją Jakuba Kwintala. Po rozdaniu pamiątkowych dyplomów goście udali się do sali Mniejszości Niemieckiej na wspólny posiłek.

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

I Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej już za nami

21 kwietnia br w Kościele Zbawiciela w Bydgoszczy odbył się I Ekumeniczny Przegląd Pieśni Wielkanocnej. Jako organizatorzy możemy tylko wyrazić swoją radość i zadowolenie z przebiegu koncertu. Po prezentacji wszystkich chórów ich przedstawiciele, dyrygenci odebrali z rąk proboszcza, ks. Marka Loskota dyplomy uczestnictwa oraz okolicznościowe statuetki. Część oficjalna zakończyła się wspólnym zdjęciem. Następnie wszyscy chórzyści udali się na posiłek do pobliskiej restauracji, gdzie był czas na poznanie się, rozmowy i podzielenie się wrażeniami. W tym miejscu dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w przeglądzie i zaangażowanie. Dziękujemy sponsorom – partnerom: Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, Drukarni ABEDIK, KONDBUD Sp. z o.o. i ofiarodawcom prywatnym.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz wysłuchania 12 utworów z 24 wykonanych podczas koncertu na stronę http://www.etko.bydgoszcz.pl/p/i-ekumeniczny-przeglad-piesni.html

  
Wystąpiły:
Chór Parafii Św. Mateusza w Bydgoszczy, dyr. dr Grażyna Wolter-Kaźmierczak
Chór Mieszany “Harmonia”, Bydgoszcz, dyr. Monika Waluś
Chór “Jubilate Deo”, Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy, dyr. Paweł Pawłowicz
Chór Kameralny Belcanto z Klubu Seniora “Uniwerek” Bydgoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dyr. Łukasz Hermanowicz
Fioritura Vocal Ensemble, Bydgoszcz, kier. art. Jakub Kwintal
Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy, dyr. Jakub Kwintal

Prowadzenie : Elżbieta Padèe
Kierownictwo artystyczne : Jakub Kwintal
Organizator : Parafia Ewangelicko – Augsburska w Bydgoszczy

sobota, 2 marca 2013

Światowy Dzień Modlitwy

Każdego roku w pierwszy piątek marca obchodzony jest Światowy Dzień Modlitwy. Od wielu lat bydgoscy chrześcijanie organizują spotykania, by w modlitwie łączyć się z braćmi i siostrami na całym świecie. Tegoroczną liturgię przygotowały kobiety z Francji. Tematem był werset z Ewangelii Mateusza „Byłem obcy i przyjęliście mnie”. Nabożeństwo ŚDM 1 marca 2013r. zorganizowały panie z parafii metodystycznej w Bydgoszczy. Obok luteranek i metodystek wzięły w nim udział członkinie Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Obecni byli także księża z Kościołów Polsko-Katolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego i Metodystycznego. Przemyśleniami na temat cytowanych słów z Ewangelii Mateusza podzieliła się p.Wiesława Szymańska. Odniosła się do uczucia obcości, które znane jest każdemu z nas. Z doświadczeń bycia wyobcowanym lub zaakceptowanym, czerpiemy siłę do budowania relacji i tworzenia społeczności, w których wszyscy są dobrze przyjmowani. Podczas nabożeństwa pieśń „Pokój i radość” wykonała p. Ewa Kamrowska.

poniedziałek, 14 stycznia 2013

Wieczór Kolęd

W dniu 12 stycznia w sali parafialnej tradycyjnie wzorem lat poprzednich odbył się Wieczór Kolęd. Po powitaniu i modlitwie wystąpił chór parafialny przedstawiając 5 bożonarodzeniowych pieśni. Wieczór był wypełniony kolędami śpiewanymi przez wszystkich zebranych przy akompaniamencie pianina i fisharmonii.