Ks. Waldemar Pytel Prezesem Synodu Kościoła

W czasie obrad szóstej sesji XII kadencji Synodu Kościoła w sobotę, 17 października 2009 r. w Warszawie po rezygnacji z urzędu Prezesa Synodu, złożonej przez ks. Jerzego Samca, wybranego na Biskupa Kościoła, powstała konieczność wyboru nowego Prezesa Synodu. Zgłoszono jednego kandydata - ks. Waldemara Pytla, który wyraził gotowość kandydowania na ten urząd. Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Prezesem Synodu Kościoła wybrano ks. Waldemara Pytla. 

Ks. Waldemar Pytel urodził się 5 czerwca 1958 r. w Bielsku Białej, a ordynowany został 30 listopada 1986 roku. Był dotychczas duchownym radcą Rady Synodalnej. Jest proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świdnicy. 

Ks. Waldemar Pytel w urząd Prezesa Synodu zostanie wprowadzony podczas nabożeństwa niedzielnego w kościele Św. Trójcy w Warszawie.