Synod skraca kadencję BIskupa Kościoła

Ważną częścią obrad obecnej sesji Synodu Kościoła było ustosunkowanie się do uchwały Kolegium Komisji Historycznej, dotyczącej biskupa Janusza Jaguckiego.

Po długiej dyskusji w czasie obrad biskup Kościoła zwrócił się do Synodu z prośbą o zrozumienie jego ówczesnej sytuacji, wyraził żal, wskazując przy tym, iż nie był świadomym współpracownikiem aparatu Służby Bezpieczeństwa. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o udzielenie mu wotum zaufania. W wyniku tajnego głosowania Synod Kościoła nie udzielił biskupowi wotum zaufania.

W związku z powyższym Synod podjął uchwałę o skróceniu kadencji biskupa Kościoła Janusza Jaguckiego i rozpoczęciu procedury wyborczej nowego zwierzchnika Kościoła, tak aby jego wybory odbyły się podczas tegorocznej, jesiennej sesji Synodu Kościoła.

za: luteranie.pl