piątek, 4 grudnia 2009

Adwent

Adwent pochodzi od łacińskiego słowa adventus i oznacza przyjście. W starożytności adwent oznaczał wstąpienie władcy na tron lub przybycie bóstwa do świątyni. Chrześcijanie używają terminu adwent zarówno do opisania przyjścia Chrystusa na ziemię poprzez narodzenie z Marii Panny oraz na określenie powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale (paruzja). Liturgiczny okres adwentu związany jest najprawdopodobniej ze starokościelną praktyką chrzcielną – przygotowanie katechumenów do chrztu rozpoczynało się 11 listopada i kończyło się 6 stycznia (Święto Epifanii), kiedy dokonywano aktu chrztu.

Początkowo adwent trwał sześć tygodni, lecz później liczbę niedziel skrócono do czterech – dziś symbolizują je cztery świece na wieńcu adwentowym. W różnych częściach świata akcentowane są inne aspekty adwentu – radość z powtórnego przyjścia Chrystusa lub pokuta i nawrócenie. W liturgii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego myśl adwentowa obecna jest podczas nabożeństwa z Sakramentem Komunii Świętej. Przed modlitwą Ojcze Nasz ksiądz zmawia kolektę, którą kończy słowami: "Na Jego [Chrystusa] powtórne przyjście czekamy i wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź rychło, Panie." Zbór odpowiada: „Przyjdź, Panie Jezu”. Również w modlitwie po Słowach Ustanowienia podkreślany jest adwent: „Wspominając zbawczą śmierć i mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie oczekujemy na Jego przyjście w chwale.” Teksty tych modlitw podkreślają, że Kościół, szczególnie zaś podczas Dziękczynienia (Eucharystii), z utęsknieniem wypatruje swojego Pana aż przyjdzie w chwale. 

W czasie adwentu odprawiane są w naszej Parafii Tygodniowe Nabożeństwa Adwentowe (środa w kaplicy przy Wałach Jagielońskich 14 o godz.16.00). Nakrycia ołtarzowe mają fioletowy kolor. Podczas liturgii wstępnej po Kyrie zamiast Chwała na wysokościach Bogu, ksiądz intonuje hymnBenedictus: „Błogosławiony niech będzie Pan, iż nawiedził i odkupił lud swój”, natomiast Zbór odpowiada: „Prostujmy swoje drogi, Adwentu nadszedł czas, Bóg daje pokój błogi, Bóg Chrystus wzywa nas i mówi: ‘idę już.’ Przyjdź, Panie, przyjdź wołamy. Otwarte już serc bramy, w nich dary swoje złóż.”

XXVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy

Po raz XXVIII odbył się Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, którego hasłem były słowa papieża Jana Pawła II "Dali świadectwo wierności Chrystusowi ...".
13 listopada w kościele ewangelickim odbyła się prelekcja pt."Wiara i cierpienie jako świadectwo wierności Chrystusowi.", którą wygłosił dr Jarosław Kłaczkow UMK, prezes toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. W drugiej części odbył się koncert chóru Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy pod dyrekcją Karola Marcinkowskiego

sobota, 17 października 2009

Ks. Jerzy Samiec Biskupem Kościoła

W sobotę, 17 października 2009 r. podczas obrad szóstej sesji XII Synodu Kościoła przeprowadzono wybory nowego Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Po powołaniu przewodniczącego, sekretarzy i komisji skrutacyjnej zebrania wyborczego zaśpiewano pieśń-modlitwę do Ducha Świętego Veni Creator Spiritus i przystąpiono do głosowania. Głosowano w sposób tajny, oddając głos na jednego z trzech kandydatów zgłoszonych przez konferencję księży, ponieważ członkowie Synodu nie skorzystali z prawa zgłoszenia dodatkowych kandydatów. 

Po oddaniu kart wyborczych przez głosujących i podliczeniu głosów ogłoszono wyniki.

Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

- ks. dr Adrian Korczago - 18 głosów
- ks. prezes Jerzy Samiec - 38 głosów
- ks. dr Marek J. Uglorz - 7 głosów

Zgodnie z prawem Biskupem Kościoła został wybrany ten kandydat, który otrzymał bezwzględną ilość głosów. Przedwodniczący zebrania ks. radca Grzegorz Giemza ogłosił, że Biskupem Kościoła został wybrany ks. Jerzy Samiec.

Jerzy SAMIEC urodził się dnia 27 marca 1963 roku w Cieszynie jako jedyny syn Oskara Samca i jego małżonki Lidii z domu Fryda, zamieszkałych w Puńcowie koło Cieszyna. W dniu 15 kwietnia 1963 r. został ochrzczony w ewangelickim kościele Jezusowym w Cieszynie przez ks. Jana Melcera. Na lekcje religii uczęszczał do kaplicy w Puńcowie koło Cieszyna, które prowadzili wówczas ks. Jan Melcer (1970-1973) i ks. Jan Gross (1973-1978). Dnia 7 maja 1977 r. został konfirmowany przez ks. Jana Grossa w kościele Jezusowym w Cieszynie.

Po zdaniu matury w 1983 r. w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Cieszynie zgłosił się na studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1988 roku obronił pracę magisterską na temat: „Rola grupy w pracy parafialnej” i zakończył studia teologiczne. Następnie zdał przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną w dniu 17 stycznia 1989 r. pierwszy egzamin kościelny „pro venia concionandi”, upoważniający do ordynacji. W dniu 22 stycznia 1989 r. w kościele Pokoju w Zabrzu został ordynowany przez ks. biskupa Janusza Narzyńskiego w asyście cieszyńskich proboszczów: ks. Jana Melcera i ks. Emila Gajdacza i rozpoczął pracę jako wikariusz w parafiach w Zabrzu i w Gliwicach. W dniu 1 września 1990 r. zawarł w kościele Jezusowym w Cieszynie związek małżeński z Beatą Michałek.

W okresie od 1 lutego 1992 r. do 11 listopada 1994 r. pełnił obowiązki proboszcza administratora parafii w Gliwicach, gdzie w dniu 11 listopada 1994 r. po wygraniu wyborów został wprowadzony w urząd proboszcza.

W okresie od 1994 do końca roku 1999 był duszpasterzem młodzieżowym Diecezji Katowickiej, a w okresie od 2002 r. do końca roku 2008 był diecezjalnym duszpasterzem ewangelizacyjno – misyjnym. Od 2003 r. jest Prezesem Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła EA w RP.

Od kwietnia 1998 jest członkiem X Synodu Kościoła z listy duchownych. Od 2003 r. z nominacji Rady Synodalnej jako Prezes SKiK został członkiem XI Synodu Kościoła. Z listy księży został również wybrany członkiem XII Synodu Kościoła, w którym jest członkiem Komisji ds. Ewangelizacji i Misji.

W dniu 14 kwietnia 2007 r. XII Synod Kościoła wybrał ks. Jerzego Samca Prezesem Synodu.

Ks. Jerzy Samiec jako proboszcz parafii w Gliwicach przejął „Księżówkę” w Wiśle. Pod jego zarządem ośrodek ten służy Kościołowi i jego jednostkom w działaniach rekolekcyjnych oraz jest miejscem wypoczynku dla wielu wczasowiczów.

W Gliwicach wraz z gronem osób współpracujących zorganizował Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Ewangelickie.

Głównym punktem jego zainteresowań jest misja i ewangelizacja. Już w roku 1994 został powołany do Komitetu Organizacyjnego Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie. Od momentu powstania Centrum Misji i Ewangelizacji został też członkiem Rady CME, a od początku istnienia Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie jest jednym z jej nauczycieli.

Ks. Waldemar Pytel Prezesem Synodu Kościoła

W czasie obrad szóstej sesji XII kadencji Synodu Kościoła w sobotę, 17 października 2009 r. w Warszawie po rezygnacji z urzędu Prezesa Synodu, złożonej przez ks. Jerzego Samca, wybranego na Biskupa Kościoła, powstała konieczność wyboru nowego Prezesa Synodu. Zgłoszono jednego kandydata - ks. Waldemara Pytla, który wyraził gotowość kandydowania na ten urząd. Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Prezesem Synodu Kościoła wybrano ks. Waldemara Pytla. 

Ks. Waldemar Pytel urodził się 5 czerwca 1958 r. w Bielsku Białej, a ordynowany został 30 listopada 1986 roku. Był dotychczas duchownym radcą Rady Synodalnej. Jest proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świdnicy. 

Ks. Waldemar Pytel w urząd Prezesa Synodu zostanie wprowadzony podczas nabożeństwa niedzielnego w kościele Św. Trójcy w Warszawie.

czwartek, 15 października 2009

III Diecezjalne Święto Żniw

2 października 16 osobowa grupa Parafian wybrała się na kolejne, tym razem już III Diecezjalne Święto Żniw do Warcina. Tegoroczne spotkanie ze względu na nienajlepszą pogodę rozpoczęło się w świetlicy Szkoły Leśnej. Sobota była drugim dniem wspólnego świętowania, który rozpoczął się nabożeństwem, podczas którego kazanie wygłosił ks. bp Michał Warczyński, a chór parafii bydgoskiej i solistka p. Ewa Kamrowska wykonali kilka pieśni. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy Diecezjalnego Święta udali się na wycieczkę, której kulminacyjnym punktem było zwiedzanie pracowni - szlifierni bursztynu w Świerznie.

Uczestnicy III Diecezjalnego Święta Żniw z parafii bydgoskiej kierują serdeczne podziękowanie dla p. dyrektora Piotra Mańki i ks. Wojciecha Froelicha.

Lubiewice k. Wierzchlasu. Poświecono odnowioną zabytkową, ewangelicką nekropolię

W sobotę 26 września 2009 r. odbyło się uroczyste poświęcenie odremontowanego zabytkowego cmentarza ewangelickiego z połowy XIX w. Cmentarz odrestaurowany został przez Stowarzyszenie na rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn "Światło". Nabożeństwo odprawił ks. Marek Loskot. Cmentarz znajduje się w osadzie Lubiewice k.Wierzchlasu (Bory Tucholskie), na którym spoczywają leśnicy i ich rodziny sprzed 1939 roku. 

Członkowie "Światła" wraz z Nadleśnictwem Zamrzenica, usunęli krzaki i wyczyścili nagrobki. Cały teren nekropolii został ogrodzony drewnianym płotkiem. Na środku cmentarza stanął brzozowy krzyż oraz ustawiono polny kamień, na którym umieszczona została marmurowa tablica z dwujęzycznym napisem.

Proboszcz bydgoskiej parafii uczestniczył już po raz siódmy w otwarciu ewangelickiej nekropolii po uporządkowaniu przez członków Stowarzyszenia Światło i mieszkańców gminy Cekcyn. Serdeczne słowa podziękowania należą się wójtowi gminy Cekcyn, Stowarzyszeniu Światło, mieszkańcom Wysokiej, Brzoza, Iwiec, Ostrowie, Nowy Sumin i osady Lubiewice.

sobota, 13 czerwca 2009

Konfirmacja 2009

W Święto Zesłania Ducha Świętego, 31 maja br, w kościele Zbawiciela odbyła się konfirmacja. W tym roku przystąpiło do niej czterech konfirmantów: Leszek Jasiński, Paulina Loskot, Monika Lewandowska i Krzysztof Sobota. Uroczyste nabożeństwo prowadzili: ks. Marek Loskot, Ks.Tadeusz Narzyński i ks.Henryk Reske.

Słowo konfirmacja pochodzi z łaciny i oznacza "umocnienie" oraz "potwierdzenie". W konfirmacji chodzi więc o umocnienie w wierze w czasie nauki konfirmacyjnej i potwierdzenie Chrztu Świętego w chwili konfirmacji. Polega ona na publicznym wyznaniu wiary i złożeniu ślubowania wierności Bogu i Kościołowi przed zgromadzonym zborem - jest więc wyrazem dojrzałości chrześcijańskiej. 

W kazaniu ks. Marek Loskot między innymi powiedział: Drodzy Konfirmanci! W dniu dzisiejszym wyznacie swoją wiarę w Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela. Wiele razy powtarzaliśmy sobie na lekcjach konfirmacji, że ta dzisiejsza uroczystość to nie będzie tylko szczególny dzień, do którego doprowadzili was wasi Rodzice i Wasz bydgoski zbór, ale jest to dzień wyjątkowy przede wszystkim dlatego, że tak chce żywy Bóg, kochający i troszczący się o wasze życie. On udzielił wam swojego Ducha, abyście odrodzeni do nowego życia byli ludźmi na wskroś szczęśliwymi i radosnymi. To Duch Święty włączył was we wspólnotę Kościoła, a dopełnieniem tego jest dzisiejszy dzień. Dzisiaj po raz pierwszy przystąpicie do Stołu Pańskiego.(...) Moi drodzy przyjaciele! Zaufajcie Bogu. Nie lękajcie się dawać dobrego świadectwa, niech dzięki waszej służbie uwielbione zostanie imię Chrystusa na całej ziemi!

Oprawę muzyczną uroczystości przygotował Chór Parafialny pod dyrekcją p. Karola Marcinkowskiego, p Michał Marcinkowski - skrzypce i p. Ewa Kamrowska - śpiew.

Tomasz Żółtko w Bydgoszczy

K O N C E R T

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bydgoszczy zaprasza na
koncert Tomasza Żółtko,
który odbędzie się

19 czerwca (piątek) o godz. 18.00 w kościele Zbawiciela ulica Warszawska w Bydgoszczy.

Tomasz Żółtko - muzyk (gitarzysta), kompozytor, poeta i publicysta. Kontestatornarodowych słabości, ale jednocześnie liryczny poeta, piewca powrotu do normalności, wrażliwości i życia opartego na refleksji, także teologicznej. Gdańszczanin, który osiadł na stałe w Krakowie.

Od lat jest twórcą współczesnej piosenki autorskiej mającej poruszyć odbiorcę. W latach 90. XX wieku podbił listy przebojów balladą "Kochaj mnie i dotykaj" (z płyty "Klatka skandalu"), ale niektóre jego piosenki wywoływały oburzenie i były bojkotowane przez stacje radiowe ("Bóg kocha chorych na AIDS"). Artysta jest również miłośnikiem autoironii, ironii, humoru i dowcipu. Z oryginalnymi tekstami piosenek doskonale współgra aranżacja muzyczna - czasami surowa i oszczędna, czasami bardzo bogata. W swoim dorobku zgromadził dotychczas piętnaście pozycji (tomiki poezji, kasety i płyty CD), z których największy rozgłos przyniósł mu album "Klatka skandalu". Pochodząca z niego piosenka "Kochaj mnie i dotykaj" przez blisko 30 tygodni gościła w gorącej dziesiątce Muzycznej Jedynki stając się ogólnopolskim przebojem emitowanym na antenie większości polskich stacji radiowych. Artysta wiele koncertuje - najczęściej w kameralnych klubach, domach kultury, na imprezach zamkniętych oraz dla różnych zborów chrześcijańskich.


niedziela, 19 kwietnia 2009

Oświadczenie Synodu Kościoła w sprawie in vitro

OŚWIADCZENIE KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RP
W SPRAWIE DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA METODY IN VITRO

Kościół Ewangelicko-Augsburski (luterański) w Rzeczypospolitej Polskiej zauważa rangę problemów z zakresu biotechnologii w życiu społecznym i w swej teologicznej oraz etycznej refleksji odnosi się na bieżąco do tych zagadnień. W ostatnich latach szczególne znaczenie w polskiej debacie bioetycznej ma zagadnienie zapłodnienia pozaustrojowego, określanego popularnie mianem zapłodnienia in vitro.

W ostatnich kilkudziesięciu latach jesteśmy świadkami ogromnych przemian w medycynie i biotechnologii. Począwszy od roku 1978 ludzkość dysponuje metodą pozaustrojowego zapłodnienia (zapłodnienia in vitro), której stosowanie pomogło wielu niepłodnym parom cieszyć się darem własnych dzieci. Jednocześnie, stosowanie tej metody spotkało się z szeroką krytyką, jak też ze zróżnicowaną oceną moralną. Kościół ewangelicki na świecie nie wypracował jednolitego stanowiska w tym względzie. Polscy luteranie w niniejszym Oświadczeniu opowiadają się za akceptacją stosowania metody in vitro jako drogi leczenia niepłodności, przy jednoczesnym stanowczym podkreśleniu sprzeciwu wobec tworzenia i przechowywania zamrożonych embrionów nadliczbowych bez wyraźnego celu późniejszej implantacji do organizmu matki.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP akceptuje stosowanie metody sztucznego zapłodnienia, rozumiejąc ją jako formę wspierania rodziny. Uważamy za moralnie dopuszczalne stosowanie metody sztucznego zapłodnienia homologicznego, czyli w sytuacji, gdy nasienie pochodzi od prawnego ojca. Nie wyrażamy aprobaty dla korzystania z obcych gamet, tudzież z pomocy matek zastępczych (surogatek).

Małżeństwo, które nie może mieć dzieci i chce skorzystać z in vitro powinno otrzymać od państwa wszelką, w tym także finansową pomoc i moralne wsparcie ze strony Kościoła. Byłoby niewłaściwe, gdyby in vitro pozostało przywilejem dla zamożnych ludzi. In vitro powinno być dostępne dla małżeństw, zgodnie z ewangelicką etyką małżeńską i seksualną. Kościół luterański w Polsce nie podziela zastrzeżeń, wedle których in vitro grozi traktowaniem dziecka jako „jednego z dóbr konsumpcyjnych”. Zgodnie z taką argumentacją trzeba by przeciwstawiać się transplantacji, bo jest ona technicznym przedłużaniem życia. Podjęcie leczenia metodą in vitro jest ostatecznością, a nie kaprysem czy zachcianką niedoszłych rodziców. Jest to sposób, by skorzystać z postępu w medycynie dającego szansę, często jedyną, na potomstwo. Poddanie się procedurze in vitro wymaga skomplikowanego leczenia hormonalnego i powinno być poprzedzone głębokim namysłem małżonków.

Kościół luterański głosząc szacunek dla życia, opowiada się za ochroną ludzkiego embrionu, a zarazem afirmatywnie odnosi się do zdobyczy medycyny, o ile te nie szkodzą innym. Sprzeciwia się też wykorzystywaniu bezbronnych istot ludzkich dla celów badawczych.

Kościół formułując tezę o akceptacji procedury in vitro odwołuje się do biblijnego nakazu płodności (1 Mż 1,28a). Rozpoznajemy, że jedynie Bóg jest źródłem życia (1 Mż 1,1 nn; Ps 36,10) i obdarza ludzi błogosławieństwem, jakim są dzieci.

Ewangelicka etyka seksualna jest etyką rodziny i dlatego korzystanie z metody in vitro w celu rodzicielskiego spełnienia uważamy za godziwe. Jednocześnie Kościół głosi, że małżeństwo jest nade wszystko wspólnotą kobiety i mężczyzny, a fakt posiadania, czy nie posiadania dzieci nie stanowi o wartości związku małżeńskiego.

Kościół jednocześnie podkreśla wyjątkową wartość rodzicielstwa zastępczego i udziela wszelkiego możliwego wsparcia rodzinom podejmujących trud adopcji. W tradycji ewangelickiej rodzina zastępcza jest najlepszą formą opieki nad opuszczonymi lub osieroconymi dziećmi. Z tego też względu Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP zachęca pary małżeńskie, które nie mogą mieć własnych dzieci, do rozważenia, czy adopcja nie byłaby właściwą formą spełnienia potrzeby macierzyństwa i ojcostwa.

Warszawa, 19 kwietnia 2009 r.

Synod skraca kadencję BIskupa Kościoła

Ważną częścią obrad obecnej sesji Synodu Kościoła było ustosunkowanie się do uchwały Kolegium Komisji Historycznej, dotyczącej biskupa Janusza Jaguckiego.

Po długiej dyskusji w czasie obrad biskup Kościoła zwrócił się do Synodu z prośbą o zrozumienie jego ówczesnej sytuacji, wyraził żal, wskazując przy tym, iż nie był świadomym współpracownikiem aparatu Służby Bezpieczeństwa. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o udzielenie mu wotum zaufania. W wyniku tajnego głosowania Synod Kościoła nie udzielił biskupowi wotum zaufania.

W związku z powyższym Synod podjął uchwałę o skróceniu kadencji biskupa Kościoła Janusza Jaguckiego i rozpoczęciu procedury wyborczej nowego zwierzchnika Kościoła, tak aby jego wybory odbyły się podczas tegorocznej, jesiennej sesji Synodu Kościoła.

za: luteranie.pl

sobota, 28 lutego 2009

Marcin Luter w Bydgoszczy

Do grona pomników przyrody w Bydgoszczy dojdzie kilka nowych okazów. Jedno z drzew nosić będzie nazwę "Marcin Luter". 

Jak pisze Express Bydgoski: "Dąb Marcina Lutra podziwiać można przy ulicy Leszczyńskiego, na terenie Młodzieżowego Domu Kultury. - Zasadzony został przed kościołem luterańskim, z okazji 400- lecia urodzin Marcina Lutra. Kościół spłonął na początku II wojny światowej. Skąd to wiemy? Informację o tym szypułkowym okazie przekazał nam pan, który z kolei słyszał tę historię z ust dziadka. Zresztą sama sprawdziłam na mapach. Faktycznie, kiedyś pod tym adresem stał luterański kościół. Drzewo wyszło z pożaru bez szwanku i będzie naszym pomnikiem przyrody."

niedziela, 18 stycznia 2009

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2009
Aby byli jedno w Twoim ręku (Ez 37,17)


17 stycznia, sobota, godz. 17:00, Bydgoszcz
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Parafia pw. Św. Mikołaja, ul. Nowy Rynek 5

18 stycznia, niedziela, godz. 17:00, Toruń
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Parafia pw. Św. Szczepana, ul. Strumykowa 8

19 stycznia, poniedziałek, godz. 17:00, Bydgoszcz
Kościół Polskokatolicki
Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Śniadeckich 36

20 stycznia, wtorek, godz. 17:00, Bydgoszcz
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
Parafia pw. Opatrzności Bożej, ul. Pomorska 41

20 stycznia, wtorek, godz. 17:00, Grudziądz
Kościół Rzymskokatolicki
Kościół Akademicki pw. Ducha Św., ul. 23 Stycznia 16

21 stycznia, środa, godz. 17:00, Toruń
Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego
pl. Ks. Frelichowskiego 1

22 stycznia, czwartek, godz. 15:30, Włocławek
Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Prymasa Stanisława Karnkowskiego 3
Ekumeniczna Sesja Naukowa

22 stycznia, czwartek, godz. 17:00, Grudziądz
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Parafia pw. Św. Jana, ul. Szkolna 10

23 stycznia, piątek, godz. 17:00, Bydgoszcz
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Parafia pw. Zbawiciela, pl. Zbawiciela 1 (przy ul. Warszawskiej)

24 stycznia, sobota, godz. 16:00, Ciechocinek
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Parafia pw. Św. Archanioła Michała, ul. Wojska Polskiego 3

24 stycznia, sobota, godz. 17:00, Grudziądz
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
Parafia pw. Św. Pawła, ul. Kosynierów Gdyńskich 9

25 stycznia, niedziela, godz. 10:00, Ciechocinek
Kościół Rzymskokatolicki
Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Kościuszki 16

25 stycznia, niedziela, godz. 12:30, Bydgoszcz
Kościół Rzymskokatolicki
Katedra pw. Św. Marcina i Mikołaja, ul. Farna 2

25 stycznia, niedziela, godz. 16:00, Włocławek
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Parafia we Włocławku, ul. Brzeska 20

25 stycznia, niedziela, godz. 17:00, Toruń
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Parafia pw. Św. Mikołaja, ul. Podgórna 69

28 stycznia, środa, godz. 17:00, Toruń
Kościół Polskokatolicki
Parafia pw. Narodzenia NMP, ul. Gałczyńskiego 36