Zmarła śp. Krystyna Narzyńska

Bogu Wszechmogącemu Panu życia i śmierci upodobało się odwołać z doczesności do wieczności w poniedziałek, dnia 14 lipca 2008 r. ś.p. Krystynę Narzyńską z domu Bensz córkę Waldemara i Zofii Czlenow, która urodziła się w Łodzi, dnia 14 października 1927 r., w małżeństwie z ks. Tadeuszem Narzyńskim przeżyła 45 lat. 

Pani pastorowa była lekarzem stomatologiem , wraz z mężem ks.Tadeuszem Narzyńskim, służyła wpierw w parafiach diecezji wrocławskiej w Ząbkowicach Śląskich ,Kłodzku , a w latach 1975-1998 w parafii bydgoskiej, ucząc wiele roczników młodych ludzi na szkółkach niedzielnych oraz lekcjach religii.

Za rękę weź mnie, Panie i prowadź sam,
Aż dusza moja stanie u niebios bram.
Bez Ciebie ani kroku nie zrobię, nie!
Stań Ty u mego boku i prowadź mnie. (Śp 713,1.)


Jej pożegnanie pogrzeb odbędzie się w sobotę, dnia 19 lipca br. o godz. 12.00 w kaplicy na cmentarzu ewangelickim w Bydgoszczy.


Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje, że jako ostatni nad prochem stanie.
Księga Hioba 19,25