Setne urodziny naszej parafianki!

29 marca 100 lat obchodziła najstarsza parafianka p. Olga Matychowicz. Z tej okazji ks.Marek Loskot złożył solenizantce życzenia w imieniu całej Parafii i przekazał życzenia od Biskupa Ks. Michała Warczyńskiego. W niedzielę podczas nabożeństwa dziękowaliśmy Bogu wszechmogącemu za ten wspaniały Jubileusz i prosiliśmy w modlitwie o dalsze Boże prowadzenie i błogosławieństwo dla naszej kochanej p. Olgi i jej Rodziny.