Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Bydgoszczy

Plan nabożeństw ekumenicznych w Bydgoszczy, 18 - 26 stycznia 2008:

Nieustannie się módlcie (1 Tes 5, 17)

18 stycznia, piątek, godz. 17.00 Kościół Ewangelicko - Augsburski w RP,
Parafia Zbawiciela w Bydgoszczy, ul. Warszawska (Pl. Zbawiciela 1)

22 stycznia, wtorek, godz. 18.00 Kościół Rzymsko-Katolicki,
Parafia Św. Antoniego w Bydgoszczy, Czyżkówko, ul. Głucha 15

24 stycznia, czwartek, godz. 17.00 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP,
Parafia p.w. Opatrzności Bożej w Bydgoszczy, ul. Pomorska 41

25 stycznia, środa, godz. 17.00 Kościół Polskokatolicki w RP,
Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy, ul. Śniadeckich 36

26 stycznia, piątek, godz. 17.00 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
Parafia p.w. Św. Mikołaja w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 5

Serdecznie zapraszamy !!!