wtorek, 23 grudnia 2008

Dzieło Bożego Pokoju. - Świąteczne kazanie

Dzieło Bożego Pokoju.

I zawrę z nimi przymierze pokoju … będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (Ezechiel 37, 26-27.).

Nie znam większej pociechy, danej człowiekowi, nad tę, że Chrystus stał się człowiekiem, dzieckiem, niemowlęciem, które bawi się na kolanach najmilszej matki i leży u niej na ręku. Czy jest ktoś, kogo ten widok nie wzruszy i nie pocieszy? Przezwyciężona została moc grzechu, piekła, sumienia i winy, jeśli przychodzisz do tego bawiącego się Dzieciątka i wierzysz, że przyszło nie po to, by sądzić, ale po to, by zbawić. Nic bardziej radosnego nie ma dla nas w Piśmie Świętym nad to, że Chrystus narodził się z Marii Dziewicy. Złoto, przyjaciele, moc i szacunek nie mogą nas bardziej rozradować niż ta radosna wieść, że Chrystus narodził się człowiekiem. Ks.drM. Luter

I

„Cicha noc, święta noc”- jedyna taka noc w roku. Człowiek oczekujący, radosny, a może samotny i doświadczony.

Patrzę na otaczający mnie świat. Kolorowe światła, zabiegani ludzie, pędzące samochody. Czy zdążymy wszystko przygotować. Choinka, prezenty, dwanaście potraw jak głosi „tradycja.”

Zaskoczę wszystkich, zobaczą co to znaczy „perfekcja”, jak powinien wyglądać stół wigilijny, jak należy przystroić drzewko, wszystko musi być z „duchem czasu”.

A,- jeszcze żłobek. Postaw go tam obok prezentów. Albo nie, - tam na dole obok komody nie może być za bardzo widoczny, wszyscy widzieli go w ubiegłym roku..


W radosne Święta Narodzenia Pańskiego usłyszymy po raz kolejny znane słowa Ewangelii godowej, czy na pewno „znane”?- czy ogarnie nas „zdumienie”- zdziwienie ?- tak jak tych,„którzy słyszeli,(…) co pasterze im powiedzieli.”

Czy będzie czas, aby zapytać – dlaczego, „położyła Go w żłobie,” dlaczego -, „nie było dla nich miejsca w gospodzie”.

Nie znalazł się ani jeden człowiek, który przyjął Pana do swojej gospody?A jak jest dzisiaj? Przychodzi ten sam Pan ”puka i kołacze”, - prosi by Go wpuszczono - chce nam pomóc, widzi jak bardzo Go potrzebujemy.

Widzi nasze troski, obawy, widzi nasze rozczarowania.

Chce nasze serca ogrzać, opromienić światłością, a może chce właśnie zwrócić się tylko do ciebie, jak kiedyś do Zacheusza: ”Dziś muszę zatrzymać się w twoim domu.”

A może Chrystus wydaje się nam zbyt ubogi, by warto go zaprosić?

Może uważamy, że będziemy mieli większą korzyść i zadowolenie z innych gości, których zaprosimy do „gospody” naszego serca, którym oddamy swój czas, energię i z niecierpliwością czekać będziemy na ich uznanie i zauroczenie.

Czy historia ma się powtórzyć? Czy dla „Słowa [które] ciałem się stało i zamieszkało wśród nas” naprawdę nie znajdziemy miejsca w naszym sercu, - w naszym życiu?

[Czy musi być tak, że nawet wśród ludzi uważających się za wyznawców Jezusa Chrystusa, nie Ewangelia godowa, lecz właśnie zewnętrzna oprawa świąt jest najważniejsza i oddziałuje na serca i ducha.]


Nie chcę narzekać nad stanem, a może i upadkiem wiary, pobożności współczesnego człowieka. Święta Narodzenia Pańskiego dają nam możliwość uświadomienia sobie, że każdy ma szansę do odnowy i pogłębienia wiary. To szczególna okazja, którą otrzymujemy od Boga, który pragnie nas wydobyć z mroku grzechu, z naszej niedoskonałości i postawić wobec niczym nieograniczonej wielkiej tajemnicy Bożej miłości i zbawienia.


II

„ I zawrę z nimi przymierze pokoju … będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (Ezechiel 37, 26-27.).

Narodzenie Jezusa jest spełnieniem nie tylko obietnicy Bożej, głoszonej przez proroka Ezechiela. Wcześniej przyjście Chrystusa zapowiedział Izajasz, który nazwał Go Księciem Pokoju. Wielu wypatrywało w Nim tego, który położy kres nienawiści i wrogości. Odrzucenie przez ludzi słów o przymierzu pokoju sprawiło, że Jezus zapłakał nad Jerozolimą. Znieważenie słów proroctwa Ezechiela pozbawiło ludzi szczęśliwego życia.

Ewangelia godowa:„Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym”, hymn wojsk niebieskich: ”Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”, to niczym nie ograniczona tak bardzo potrzebna światu kojąca wieść.

Przypominanie, przeżywanie w duchu i w prawdzie narodzenia Zbawiciela świata rozpędza nagromadzone chmury życia, daje pokój, którego świat nam dać nie może.

Apostoł Paweł dodaje : „On jest pokojem naszym”(Ef 2,14.)

W ten niespokojny świat prawdziwy pokój przyniósł nam i zostawił go Ten, który stał się człowiekiem, który ucieleśnił się, aby nauczyć nas życia w pokoju. Dlatego zasiał w ludzkie serca ziarna prawdziwego pokoju, gdy mówił: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani" (Mt 5,9). A gdy zmartwychwstał pozdrowił uczniów (swoich) słowami: „Pokój wam!" (J 20,19). Dlatego też apostoł święty Paweł o tych, którzy Go(Jezusa) przyjęli i doznali usprawiedliwienia z wiary powiada: „pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa" (Rz 5,1).

Z góry spływa na nas ciepły strumień miłości Ojca. To On wyciąga rękę, On chce zawrzeć przymierze z tymi, którzy to przymierze odrzucili, On chce obdarzyć łaską tych, którzy Jego łaskę utracili. Zerwanie przymierza z Panem, utrata łaski jest istotnym źródłem naszego wewnętrznego niepokoju. Bóg pragnie przywrócić każdemu tak potrzebną równowagę koegzystencji - współżycia z sobą w pokoju.

Nie powinno dziwić nikogo, że Boże Narodzenie zasłużyło na miano świąt radości, pojednania i pokoju.

Bo czy możemy sobie wyobrazić nasze życie, naszą teraźniejszość i przyszłość bez [ obecnego] Jezusa Chrystusa? Jaka byłaby nasza reakcja, co byśmy uczynili, gdyby w miejsce Ewangelii aniołowie ogłosili: ”Daremna jest wiara wasza , daremne wasze oczekiwanie”.


Życie ma liczne punkty programu. Bóg pragnie kierować każdym z nich. Pragnie, by życie toczyło się w duchu Jego pokoju. Abyśmy, jako ci, którzy są pewni, że strzeże ich przymierze z Panem, odważnie znosili porażki, cierpienie, samotność, zwłaszcza teraz w te dni świąteczne, kiedy bliscy przebywają setki, tysiące kilometrów od rodzinnych domów. Pan oczekuje, że moc pokoju Bożego stanie się nam pociechą w czasie trudnych dni.

Wizja Bożego Narodzenia u proroka Ezechiela pragnie powiązać odwieczną nadzieję z naszym teraźniejszym oczekiwaniem

Bóg nie cofnął Ezechielowej zapowiedzi i nie cofa w Jezusie wypełnionej obietnicy: „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam”.

Nie wolno nam zapominać, że przymierze objawione w Betlejem jest ciągłością cudownego początku, które wyrażone jest w słowach wielkiej otuchy: ”Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie”.


III

Bóg chce dzisiaj, w konkretnych warunkach i sytuacjach prowadzić swoje dzieło pokoju. Jego gorące serce otwarte jest dla świata, takiego, jakim jest, z mnóstwem (z masą) trudnych problemów. Bóg tak bardzo umiłował świat, „że Syna Swego dał…” On chce w naszym, współczesnym świecie, torować drogę, pokoju i objąć Swymi ramionami całą ludzkość.

Jego wolą jest, aby wierzący w Niego byli rzecznikami Ewangelii pokoju i miłości by wprowadzali ją w życie, Pan zapewnia „będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem’.


Okażmy zatem wdzięczność Bogu, który stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas.

Pozwólmy, aby On, narodzony w Betlejem i w naszych sercach znalazł „gospodę”(żłobek), niech stanie się błogosławieństwem, mocą wiary, miłości, nadziei i pokoju przy wigilijnym stole i w Nowym Roku. Aby mógł w nas działać przez swoje żywe Słowo, które nas może do tego stopnia odnowić, że będziemy wołali jak święty Franciszek z Asyżu:


O Panie, uczyń nas narzędziami Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść,
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda:
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
światło tam, gdzie panuje mrok;
radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tylko szukać pociechy,
co pociechę dawać,
nie tylko szukać zrozumienia,
co rozumieć,
nie tylko szukać miłości,
co kochać,
albowiem dając — otrzymujemy;
wybaczając — zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.Amen.


Boże Narodzenie 2008 rok.

Świąteczne Życzenia

Nie znam większej pociechy, danej człowiekowi, nad tę, że Chrystus stał się człowiekiem, dzieckiem, niemowlęciem, które bawi się na kolanach najmilszej matki i leży u niej na ręku. Czy jest ktoś, kogo ten widok nie wzruszy i nie pocieszy.

Nic bardziej radosnego nie ma dla nas w Piśmie Świętym nad to, że Chrystus narodził się z Marii Dziewicy.

Złoto, przyjaciele, moc i szacunek nie mogą nas bardziej rozradować niż ta radosna wieść, że Chrystus narodził się człowiekiem.

Ks. Dr Marcin Luter


RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA W NOWYM ROKU !

ks. Marek Loskot


Boże Narodzenie 2008

czwartek, 18 grudnia 2008

O książce "Ku większej chwale Bożej” - wybór kazań ks. Waldemara Preissa

Słowo wstępne zamieszczone w książce „Ku większej chwale Bożej” - wybór kazań ks. Waldemara Preissa (seniora), której promocja odbyła się 13 grudnia 2008 r.

W bieżącym roku, 11 grudnia, przypada znamienna podwójna rocznica związana z osobą mojego Czcigodnego Ojca, śp. Księdza Seniora Waldemara Preissa: 100. rocznica urodzin i 35. rocznica śmierci. 11 grudnia 1973 roku – w dniu swoich 65. urodzin – po dłuższym okresie choroby i przebytej operacji, zmarł – nie doczekawszy emerytury – wieloletni Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy (od 1932 r.) i pierwszy Senior Diecezji Wrocławskiej naszego Kościoła (w latach 1947-1952) – ks. Waldemar Preiss sen. Parafia bydgoska, w której tyle lat głosił Słowo Boże, postanowiła uczcić obie te rocznice wydaniem zbioru kazań ks. Waldemara Preissa, wygłoszonych w przeważającej mierze z ambony Kościoła Zbawiciela w Bydgoszczy. Twórczość kaznodziejska należała bez wątpienia do głównych dziedzin działalności duszpasterskiej mojego Ojca, który przez słuchaczy i czytelników Jego kazań uważany był za wybitnego i natchnionego kaznodzieję. Wiele z tych kazań ukazało się drukiem w naszych czasopismach ewangelickich: przed wojną w „Przeglądzie Ewangelickim”, redagowanym i wydawanym w Bydgoszczy przez ks. Preissa, – a po wojnie w „Strażnicy Ewangelicznej” i „Zwiastunie”. W niniejszym zbiorze pojawia się tylko jedno takie kazanie z 1936 r. (Wigilia Bożego Narodzenia, – zamieszczone w „Przeglądzie Ewangelickim”), a pozostałe kazania nigdzie dotąd nie były publikowane, lecz spisane zostały z zachowanych rękopisów mego Ojca, który wszystkie swoje kazania – zwykle w późnych godzinach wieczornych i nocnych – opracowywał w całości na piśmie. Z tej zachowanej, bogatej spuścizny kaznodziejskiej naszego Ojca, dokonaliśmy – wraz z moją starszą siostrą, Bożeną, wyboru kazań na wszystkie niedziele i święta roku kościelnego, a przy przepisywaniu tych kazań wytrwale nam pomagał mąż Bożeny, śp. Alfred Gaca.
Obecnie wydawany zbiór zawiera kazania na wszystkie święta roku kościelnego oraz na wybrane niedziele – od I Niedzieli w Adwencie do niedziel po Trójcy Świętej. Obejmuje on bardzo długi czasokres – od r. 1936 do r. 1971. Większość zamieszczonych tu kazań wygłoszona została w Kościele Zbawiciela w Bydgoszczy – jedynie cztery w Kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu w latach 1947-1952 (na zakończenie roku, niedzielę Laetare, Wielki Piątek i Niedzielę Wieczności). Trzeba pamiętać o tym, że kazania te nie były pisane z myślą o ich opublikowaniu drukiem, – stąd żywa ich forma, często bardziej zbliżona do słowa mówionego, niż pisanego. O tym świadczy również specyficzna interpunkcja, dostosowana do wymogów i temperamentu kaznodziei. Staraliśmy się tę formę i styl (również interpunkcję), z drobnymi tylko zmianami zachować, aby przybliżyć czytelnikowi nie tylko treść tych kazań, ale również osobę i postać mówcy, stojącego na kościelnej ambonie. Warto również zwrócić uwagę na bogactwo języka i niezwykły styl autora, co zapewne miało związek ze studiami polonistycznymi, które Ojciec mój odbywał na Uniwersytecie Warszawskim przed podjęciem studiów teologicznych. Najważniejsza jest jednak treść tych kazań! Są one zakorzenione w Piśmie Świętym i z niego czerpią swoją wymowę i moc. Nie chcą one świadczyć o niczym, czy nikim innym, jak tylko o Bogu w Trójcy Świętej jedynym. Ale „musi to być inny Bóg, niż ten przez nas wymyślony i pożądany, – to musi być niesamowicie prawdziwy Bóg, który za nas życie swe oddał,– który dla nas wydał Siebie na najstraszliwsze męki i na śmierć krzyżową… Oto – Bóg, – bezbrzeżna, niebosiężna, najwyższa miłość – do nas i dla nas! Przez takiego Boga być kochanym i w takiego Boga wierzyć – to stanowi o naszym człowieczeństwie!” (Kazanie na Niedzielę Palmową). Zamysłem i celem wszystkich kazań jest: prowadzić słuchacza (a także czytelnika) do wiary. Ale „wiara zwykle jest pewnym ryzykiem i wymaga czegoś z odwagi i bohaterstwa,– ale jest to ryzyko najpiękniejsze i śmiałość najwspanialsza – w sensie powiedzenia Marcina Lutra: „Wiara jest żywą, pełną ryzyka śmiałością ku łasce Bożej – i czyni człowieka mocnym i radosnym wobec Boga i wszelkiego stworzenia,– i taką mu daje pewność, że choćby tysiąc razy umierać miał – nie będzie się lękał, a ostoi się !” (Kazanie na I Adwent).

Na zakończenie chciałbym – w imieniu własnym i całej rodziny – wyrazić naszą radość, że kazania ks. Waldemara Preissa sen. ukażą się w druku, i serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, – w pierwszym rzędzie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy i jej Proboszczowi ks. Markowi Loskotowi. Specjalne podziękowania kieruję pod adresem Pani Pastorowej Iwony Loskot, która włożyła wiele pracy i starań w przygotowanie tych kazań do druku. A wszystkim Szanownym Czytelnikom – tym, którzy pamiętają jeszcze mojego Ojca, i tym, którzy tylko o nim słyszeli – życzę głębokich przeżyć i wzruszeń przy lekturze kazań, które – zgodnie z intencją ich Autora służyć mają „ku większej chwale Bożej” – ad maiorem Dei gloriam!

Ks. Waldemar Preiss (junior)

Warszawa, w listopadzie 2008 r.


Zamówienia na książkę można składać na adres:
Parafia Ewangelicko-Augsburska
Wały Jagiellońskie 14
85-131 Bydgoszcz

E-mail:PEABydgoszcz@interia.pl
Tel. +48 52 37 32 622

Cena książki 15 zł plus koszty przesyłki.
Powyżej 5 egz. cena spada do 13 zł

wtorek, 2 grudnia 2008

Gwiazdka parafialna dla dzieci

Wszystkie dzieci zapraszamy bardzo serdecznie na GWIAZDKĘ parafialną, która odbędzie się w niedzielę 21 grudnia o godz. 16.30 na plebanii! Serdecznie zapraszamy!!!

Inny Adwent

Urodziny Chrystusa przynoszą ze sobą nadzieję i miłość. Trwanie w ciemności przerywa pojawienie się światłości. Bóg pochyla się nad człowiekiem. Przychodzi na świat w ludzkiej postaci jako bezbronne dziecko. 

Nierzadko nasze domy ozdabiają w tym czasie wieńce adwentowe, na których zapalamy kolejno cztery świece, odpowiednik czterech tygodni adwentu. Okres przedświąteczny częściej kojarzy się z zabieganiem, zakupami i wieloma, w gruncie rzeczy nieistotnymi, przygotowaniami. Dlatego zachęcamy do wspólnego przeżywania adwentu w twojej parafii, domu, w grupie. 

Pierwszy dzień adwentu przypada w niedzielę, w tym roku jest to 30 listopada, cztery tygodnie przed 25 grudnia i rozpoczyna nowy rok kościelny.

Życzymy, aby tegoroczny adwent był szczególnym czasem przeżywania Bożej bliskości w oczekiwaniu.

Z tej okazji zapraszamy także do odwiedzenia specjalnego serwisu internetowego poświęconego Adwentowi, a przygotowanego przez Centrum Misji i Ewangelizacji!

sobota, 29 listopada 2008

Zaproszenie na wieczór Adwentowy

Zapraszamy serdecznie
Parafian oraz Sympatyków naszego Kościoła
na

WIECZÓR ADWENTOWY

Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej
13 grudnia (sobota) o 16.00.

Podczas spotkania odbędzie się promocja 
książki wydanej z okazji 100. rocznicy urodzin
ks. Waldemara Preissa
"Ku większej chwale Bożej - wybór kazań"

100. rocznica urodzin ks. Waldemara Preissa

14 grudnia br. w 3 niedzielę Adwentu odbędzie się uroczyste nabożeństwo z okazji 100. rocznicy urodzin i 35. rocznicy śmierci śp.ks.Waldemara Preissa. Z tej okazji Parafia wydała książkę pt: "Ku większej chwale Bożej". Jest to zbiór kazań na wszystkie święta roku kościelnego oraz na wybrane niedziele.

środa, 16 lipca 2008

Zmarła śp. Krystyna Narzyńska

Bogu Wszechmogącemu Panu życia i śmierci upodobało się odwołać z doczesności do wieczności w poniedziałek, dnia 14 lipca 2008 r. ś.p. Krystynę Narzyńską z domu Bensz córkę Waldemara i Zofii Czlenow, która urodziła się w Łodzi, dnia 14 października 1927 r., w małżeństwie z ks. Tadeuszem Narzyńskim przeżyła 45 lat. 

Pani pastorowa była lekarzem stomatologiem , wraz z mężem ks.Tadeuszem Narzyńskim, służyła wpierw w parafiach diecezji wrocławskiej w Ząbkowicach Śląskich ,Kłodzku , a w latach 1975-1998 w parafii bydgoskiej, ucząc wiele roczników młodych ludzi na szkółkach niedzielnych oraz lekcjach religii.

Za rękę weź mnie, Panie i prowadź sam,
Aż dusza moja stanie u niebios bram.
Bez Ciebie ani kroku nie zrobię, nie!
Stań Ty u mego boku i prowadź mnie. (Śp 713,1.)


Jej pożegnanie pogrzeb odbędzie się w sobotę, dnia 19 lipca br. o godz. 12.00 w kaplicy na cmentarzu ewangelickim w Bydgoszczy.


Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje, że jako ostatni nad prochem stanie.
Księga Hioba 19,25

wtorek, 1 lipca 2008

Wakacje

Nadszedł okres wakacji, czas odpoczynku, przygód i wyjazdów. Z tej okazji życzymy wszystkim dużo Bożego błogosławieństwa i wiele radości w tym czasie. Mamy nadzieję, że po wakacjach znowu spotkamy się cali i zdrowi. 

Niech droga zawsze wyrasta u twych stóp,
Niech wiatr zawsze wieje ci w plecy,
Niech słońce zawsze ogrzewa twoją twarz,
A krople deszczu delikatnie spadają na Twe pole.
A dopóki się znowu nie spotamy,
Niech Bóg zawsze ma Cię w swojej opiece.

Irlandzkie błogosławieństwo

poniedziałek, 9 czerwca 2008

XXII Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

Muzyka jest pięknym darem Boga!
Nic nie może lepiej, niż muzyka pobudzać smutnych do radości,
trwożliwym dodać śmiałości, a wyniosłych skłonić do pokory - Marcin Luter

Po raz pierwszy tegoroczny Zjazd Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej odbył się poza diecezją, w parafii Jawor, w pięknym, historycznym kościele Pokoju. 25 maja 2008 roku w 1. niedzielę po Trójcy Święte brały w nim udział chóry z Bydgoszczy, Kalisza, Koszalina, Rypina, Sopotu i Torunia, a z terenu Diecezji Wrocławskiej, na terenie której odbywał się zjazd, chór oraz zespół Wang z Karpacza.

Świąteczna niedziela rozpoczęła się uroczystym nabożeństwem, podczas którego okolicznościowe kazanie w oparciu o tekst z księgi Izajasza 12,1-6 wygłosił bp Michał Warczyński.

Po nabożeństwie odbył się koncert chórów. W pierwszej części 8-osobowy zespół Wang z parafii z Karpacza/ Zespół, który prowadzi Ryszard Zając, zaprezentował w dobrej aranżacji i na wysokim poziomie dwa utwory: Hymn na jubileusz 20-lecia Zespołu oraz „Wybaw mnie, Boże”, utwór oparty na słowach Psalmu 69.

Następnie wszystkie chóry w kolejności alfabetycznej zaprezentowały po trzy pieśni. Dziewiętnastoosobowy chór z Bydgoszczy pod dyrekcją Karola Marcinkowskiego zaśpiewał przygotowane utwory spokojnie i dostojnie, wzbudzając duże zainteresowanie pieśnią „Śpiewajcie, cieszcie się” J. Haendla.

W wykonaniu 13-osobowego chóru z Kalisza, którym od lat dyryguje Renata Ceroń, szczególne zainteresowanie wzbudziła pieśń, do której tekst i melodię opracowała Grażyna Pawlas „Nie mam nic”.

Bardzo ciepło przyjęty został 21-osobowy ekumeniczny chór z Karpacza, którym dyryguje Bernard Stankiewicz, a zwłaszcza swingująca interpretacja wykonanej przez zespół pieśni „Alleluja” Polotsa Roma.

Najliczniejszy, 34-osobowy chór z Koszalina pod dyrekcją Marii Dąbrowskiej, jedną z pieśni, którą zaprezentował, była majestatyczna „Dziś przychodzę”, która doskonale nadaje się do wspólnego śpiewania wszystkich połączonych chórów.

Po kilkuletniej nieobecności wystąpił również 13-osobowy chór młodych chórzystów z parafii Rypin, którym dyryguje Elżbieta Neuman-Majewska. Szczególnie interesująco wypadło zaśpiewane przez chór Credo według muzyki Kościoła Wschodniego z XIX wieku.

Siedemnastoosobowy chór z parafii Sopot, którym dyryguje Janusz Holler, otrzymał duże brawa po odśpiewaniu pieśni „O Boże nasz”, z krótkimi motywami solowymi, której autorką jest pastorowa D. Kahane.

Ambitny repertuar przedstawił 15-osobowy chór z Torunia, którym dyryguje Aleksandra Molin. Słuchaczom szczególnie utkwiła w pamięci „Gloria” Ch. Gounoda.

Prezentacja chórów ze starannie dobranym repertuarem, była dla wszystkich słuchaczy godziną wzruszeń, radości i chwalenia Pana pieśnią. Następnie połączone chóry diecezji oraz chór z Karpacza wykonały wspólnie trzy pieśni: „Laudate Dominum” Ch. Gounoda, „Śpiewajcie Panu” Lorenza oraz „Alleluja” Gordona Younga. Chóry poprowadził dyrygent diecezjalny Janusz Holler. W pięknym, historycznym jaworskim kościele Pokoju wysłuchanie potężnego, ponad 130-osobowego chóru, było wielkim religijnym i artystycznym przeżyciem dla każdego, kto przybył tej niedzieli do świątyni. Również dla chórzystów i dyrygentów.

Po koncercie dyrygenci wszystkich chórów otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

***

Godną oprawą XXII Zjazdu był przyjazd wszystkich chórów Diecezji do Jawora już w piątek wieczorem, 23 maja. Gościnny gospodarz ks. Tomasz Stawiak z Radą Parafialną zorganizowali na zamku w Bolkowie wspaniały wieczór integracyjny, na który przyjechał również m. in. zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej bp Ryszard Bogusz.

Sobota była dniem turystycznym. Chórzyści zwiedzili sąsiedni kościół Pokoju w Świdnicy, po którym oprowadził i historię przedstawił tamtejszy proboszcz, ks. Waldemar Pytel, pałac w Książu oraz kościół w Jaworze. Wieczorem w kościele tym odbył się koncert filharmoników śląskich z Katowic.

Natomiast niedziela była dniem głębokich przeżyć religijnych i artystycznych. Po koncercie wszyscy chórzyści zaproszeni zostali przez jaworską parafię na posiłek. Warto było przejechać i dwieście i trzysta i więcej kilometrów, aby w wypełnionej i historycznej świątyni uczestniczyć w uroczystym nabożeństwie, pośpiewać wspólnie, wysłuchać pieśni, które są hołdem składanym Stwórcy oraz spotkać się po kolejnym roku i zwyczajnie ze sobą porozmawiać.

Jolanta Warczyńska
źródło: www.luteranie.pl

wtorek, 20 maja 2008

Wakacyjni praktykanci w Bydgoszczy

W tegoroczne wakacje w naszej parafii będzemy mieli przjemność gościć dwóch studentów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, którzy w naszej parafii będą mieli wakacyjne praktyki. W lipcu będzie to student II roku teologii Paweł Meller z Torunia. Natomiast w sierpniu zastąpi go Jerzy Gansel, student III roku z Bielsko - Białej.

Obu Panom życzymy wiele Bożego błogosławieństwa a także wytrwałości. Mamy nadzieje, że praktyki w naszej parafii będą dla nich źródłem wielu pozytywnych doświadczeń oraz przemyśleń, które przydadzą się w przyszłej pracy parafialnej. Praktyki w naszej parafii to na pewno dobry wybór - przyjazna parafia, mili parafianie i przepiękne miasto - to pewnik udanych wakacji w Bydgoszczy!

niedziela, 11 maja 2008

Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Kaliszu

W dniach od 25-27 kwietnia br. w Kaliszu odbył się Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej. Młodzież przywitał proboszcz parafii ks. dr. Krzysztof Rej wraz z kaliska młodzieżą. Po wspólnym śpiewie i kolacji jeden z kaliskich parafian Gustaw Elb oprowadził nas po Kaliszu ukazując jego wspaniałe uroki. Po nocnej przeprawie uliczkami najstarszego miasta w Polsce udaliśmy się na miejsce zakwaterowania gdzie czekał seans filmowy, w którym wyświetlono m.in. film pt. "Pręgi". Wprowadził on nas w tematykę zjazdu - "WYCHOWANIE" jak również wzbudził w nas emocje i pobudził do myślenia. Następnegoranka udaliśmy się do dawnej rezydencji Działyńskich w Gołuchowie. Tam mieliśmy okazjęzwiedzić wspaniały zamek z XVI wieku. Po czym spacerowaliśmy po wspaniałym i bogatym w roślinność parku znajdującym się na terenie posiadłości. Naszym chwilowym przystankiem była chata góralska znajdująca się na polanie sąsiadującej z jeziorem w 
centralnym punkcie parku. Mieliśmy czas nie tylko na odpoczynek ale również na ciekawądyskusję oraz przemyślenia związane z wychowywaniem młodzieży. Po swych refleksjach udaliśmy się do zagrody Żubrów, Danieli, Dzików i Koni polskich gdzie po drodze podziwialiśmy paśniki i schronienia dla zwierząt. Po udanym spacerze wyruszyliśmy w drogę powrotna do Kalisza.

W centrum parafialnym czekały już na nas słodkości oraz kolejne porcje wrażeń. Każdy z nas miał okazje wziąć udział w scenkach, które sami przygotowaliśmy. Największą furoręzrobiła scenka zatytułowana "12 lat później.. rodzina Chwastek" Po kolacji wyruszyliśmy do miejsca zakwaterowania gdzie mieliśmy czas wyłącznie dla siebie.

Rano po wspólnym śniadaniu młodzież udała się do kaliskiej kaplicy gdzie wzięła udział w nabożeństwie. Nabożeństwo było inne niż zwykle, zbór śpiewał pieśni młodzieżowe amłodzież czytała Słowo Boże.

Po nabożeństwie nadszedł jak zwykle smutny moment, ponieważ trzeba było wracać do swoich rodzin i codziennych obowiązków.


W zjeździe brało udział 25 osób z parafii Bydgoszcz, Kalisz, Kępno, Ostrów Wlkp., Poznań. Opiekunami byli ks. Dariusz Chwastek, ks. Michał Kuhn, Ewa Banaszak, Przemysław Mikler.

Sandra Śliwka

wtorek, 22 kwietnia 2008

30 lecie służby naszego kantora

Począwszy od 24 marca 1978 r. śpiew Zboru na chwałę Bożą prowadzi organista Karol Marcinkowski, od wiosny 1999 r. także dyrygent chóru parafialnego. Z okazji znakomitego jubileuszu parafia składa podziękowanie swemu kantorowi, życząc mu Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia i sił.

wtorek, 8 kwietnia 2008

Obchody Światowego Dnia Modlitwy w Bydgoszczy

Obchody Światowego Dnia Modlitwy w Bydgoszczy miały miejsce w piątek 7 marca 2008 roku .

Nabożeństwo odbyło się w kaplicy Parafii Ewangelicko-Augdburskiej. Liturgię prowadziły Metodystki i Luteranki. Obecni byli: ks.Janusz Olszański z Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego oraz ks. Marek Loskot z Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego.

Kazanie wygłosiła Iwona Loskot (lut.). Nabożeństwo wzbogaciły występy p. Ewy Kamrowskiej, która zaśpiewała utwór "Dona Nobis" oraz młodej skrzypaczki Kingi Sobeckiej w utworze skomponowanym na ŚDM 2008 "Mądrość Boża".

W drugiej części spotkania , przedstawiono informacje o Gujanie, kraju, z którego chrześcijanki przygotowały tegoroczną liturgię.

Setne urodziny naszej parafianki!

29 marca 100 lat obchodziła najstarsza parafianka p. Olga Matychowicz. Z tej okazji ks.Marek Loskot złożył solenizantce życzenia w imieniu całej Parafii i przekazał życzenia od Biskupa Ks. Michała Warczyńskiego. W niedzielę podczas nabożeństwa dziękowaliśmy Bogu wszechmogącemu za ten wspaniały Jubileusz i prosiliśmy w modlitwie o dalsze Boże prowadzenie i błogosławieństwo dla naszej kochanej p. Olgi i jej Rodziny.

środa, 2 kwietnia 2008

Sto lat!

Właśnie upłyneła pierwsza rocznica powstania naszej strony !! Przez ten czas odwiedziło nas ponad 4000 ludzi. Nasi goście pochodzili z 4 kontynentów z tak odległych krajów jak USA, Kanada, Chiny, Australia. Zanotowaliśmy także wiele odwiedzin z większości europwjskich krajów. Przez ten czas powstały także cztery wersje językowe : angielska, niemiecka, francuska i hiszpańska. W księdze gości zanotowaliśmy 50 wpisów.

Cieszymy się, że nasza strona jest tak popularna i spełnia swoje zadania. Dziękujemy za odwiedziny i obiecujemy cały czas ulepszać naszą stronę.

Jest nas coraz więcej! - w zeszłym roku przybyło 1,5 mln luteran!

Artykuł pochodzi ze strony www.luteranie.pl

W minionym roku przybyło ponad 1,5 mln luteranów w skali światowej

W dorocznym raporcie Światowej Federacji Luterańskiej, w którym znajdują się m. in. dane na temat liczby luteranów na świecie za 2007 r., odnotowano przyrost o ponad 1,5 mln osób. Sytuacja taka jest wynikiem szybkiego wzrostu liczby wiernych wyznania luterańskiego głównie na kontynencie afrykańskim. Obecnie liczba luteranów wynosi spośród 140 kościołów członkowskich zrzeszonych w ŚFL wynosi 68,3 mln. Dla porównania: 2005 r. – 66,2 mln, 2006 r. – 66,7mln. Liczba wszystkich luteranów na świecie zrzeszonych i niezrzeszonych w ŚFL wynosi obecnie 71,8 mln.

Afryka

W Afryce odnotowano w ubiegłym roku największy przyrost liczby luteranów na świecie (więcej o ponad 1,9 mln), która obecnie wynosi ponad 17,1 mln na całym kontynencie. Największym Kościołem luterańskim na Czarnym Lądzie pozostaje Etiopski Kościół Ewangelicki Mekane Yesus (ponad 4,8 mln), co oznacza, że Kościół ten „wspiął się” na drugą pozycję wśród luterańskich Kościołów na świecie. Większy pozostaje jedynie Kościół Szwecji (6,9 mln). Na czwartym miejscu plasuje się również Kościół z Afryki: Ewangelicko-Luterański Kościół Tanzanii (ponad 4,6 mln). Kościół ten odnotował w minionym roku przyrost o ponad 1,1 mln wiernych, co zawdzięcza się – zgodnie z raportem – wytężonej pracy ewangelizacyjnej w minionych dwóch latach.

Azja 

Na największym kontynencie odnotowano wzrost liczby luteranów o ponad 100.000 i wynosi obecnie 8,4 mln. Najbardziej liczebny pozostaje Protestancko-Chrześcijański Kościół Batak (Indonezja) – 3,75 mln. Największy przyrost odnotował Zjednoczony Protestancki Kościół (Indonezja) o 11,5% oraz Ewangelicko-Luterański Kościół w Papui-Nowej Gwinei o 10,4%.

Europa 

Liczba luteranów na Starym Kontynencie spadła w minionym roku o prawie 300.000 i wynosi obecnie 37,1 mln. Kościoły tradycyjnie luterańskie zachowały właściwie swój dotychczasowy stan: Szwecja (6,9 mln), Finlandia (4,5 mln), Dania (4,5 mln), Norwegia (3,8 mln). Największy przyrost odnotował Ewangelicko-Luterański Kościół Ingrii i Karelii w Rosji oraz Luterański Kościół Wielkiej Brytanii (18,6%). 
W kraju Reformacji, w Niemczech odnotowano spadek liczby wiernych o 180.000 i wynosi ona obecnie 12,6 mln. Największy pozostaje Krajowy Ewangelicko-Luterański Kościół Hanoweru (3 mln). 

Ameryka Łacińska 

W Ameryce Łacińskiej odnotowano niewielki spadek ogólnej liczby luteranów, która wynosi obecnie 1,1 mln. Największy liczebnie pozostaje Ewangelicki Kościół Luterskiego Wyznania w Brazylii (703.000, spadek o 2,3%).

Ameryka Północna 

Spadek o prawie 100.000 wiernych odnotowały Kościoły Luterańskie z kontynentu północnoamerykańskiego. Liczba wszystkich luteranów wynosi obecnie 7,9 mln, z czego 4,9 mln należy do ŚFL. Na trzecim miejscu na świecie znajduje się obecnie Ewangelicko-Luterański Kościół Ameryki (ELCA) – 4,7 mln.

poniedziałek, 18 lutego 2008

ESPANA !!!

Z dniem dzisiejszym uruchomiliśmy Hiszpańską wersje naszej strony! Mamy nadzieję, że spełni ona swoją rolę i będzie źródłem informacji o naszej parafii. Za wykonanie tłumaczenia serdecznie dziękujemy NOEMI MICHAŁOWSKIEJ z Torunia.

środa, 13 lutego 2008

Zjazd w Poznaniu

W dniach 31.01-3.02 odbył się Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Poznaniu. Przywitani zostaliśmy przez p. Annę Borutę-Bisok i ks. Michała Kühna . Wspólny wieczór rozpoczęliśmy modlitwą oraz zaśpiewaniem kilku pieśni. Zostaliśmy również wprowadzeni w temat zjazdu a mianowicie „współczesny wymiar III i VI przykazania”. Po porannym, piątkowym rozważaniu udaliśmy się tradycyjnie na kręgle. Po powrocie nadszedł czas na śpiewanie pieśni oraz na wspólne rozmowy. W sobotnie południe wybraliśmy się na Stare Miasto aby zobaczyć słynne poznańskie koziołki. Wieczór zakończyliśmy wspólnym przygotowaniem się do niedzielnego nabożeństwa. W niedzielę udaliśmy się na nabożeństwo, które odprawione zostało przez tamtejszego proboszcza parafii ks. Tadeusza Raszyka oraz dwóch studentów teologii Marcina Rayssa i Pawła Mellera. Po nabożeństwie nadszedł czas na pożegnanie się i powrót do domów. W zjeździe brała udział młodzież z parafii: Poznań, Ostrzeszów, Bydgoszcz i Toruń.

Małgorzata Sabara

poniedziałek, 14 stycznia 2008

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Bydgoszczy

Plan nabożeństw ekumenicznych w Bydgoszczy, 18 - 26 stycznia 2008:

Nieustannie się módlcie (1 Tes 5, 17)

18 stycznia, piątek, godz. 17.00 Kościół Ewangelicko - Augsburski w RP,
Parafia Zbawiciela w Bydgoszczy, ul. Warszawska (Pl. Zbawiciela 1)

22 stycznia, wtorek, godz. 18.00 Kościół Rzymsko-Katolicki,
Parafia Św. Antoniego w Bydgoszczy, Czyżkówko, ul. Głucha 15

24 stycznia, czwartek, godz. 17.00 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP,
Parafia p.w. Opatrzności Bożej w Bydgoszczy, ul. Pomorska 41

25 stycznia, środa, godz. 17.00 Kościół Polskokatolicki w RP,
Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy, ul. Śniadeckich 36

26 stycznia, piątek, godz. 17.00 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
Parafia p.w. Św. Mikołaja w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 5

Serdecznie zapraszamy !!!

środa, 2 stycznia 2008

A.D. 2008 !!!

Hasło roku pańskiego 2008:

Jezus mówi:

Ja żyję i wy żyć będziecie.
J 14, 19bWiele Bożego błogosławieństwa,
szczęścia i miłości, 
sukcesów i pomyślności, 
i dobrego zdrowia,
na nowy 2008 rok !!!


Wojtek Płoszek