XXVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

Podczas XXVI tygodnia kultury chrześcijańskiej chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy wystąpił w Cerkwii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja. W pierwszej części spotkania usłyszeliśmy referat pt."Jak rozumiesz pójście za Chrystusem dzisiaj?" - Dra Wsiewołod Koncha z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z Warszawy.

Ksiądz Jarosław Dmitruk proboszcz parafii, zwrócił uwagę na to, że byliśmy świadkami historycznej chwili, bo po raz pierwszy w cerkwi w Bydgoszczy wystąpił chór ewangelicki.

W ramach obchodów XXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy gościliśmy także p. Małgorzatę Platajs dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, która spotkała się z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego. Tematem spotkania były słowa z Dziejów Apostolskich 8,30. "Czy rozumiesz to, co czytasz?"

Wieczorem w kościele ewangelickim odbyło się ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego, podczas którego kazanie wygłosiła p. Małgorzata Platajs.