Spotkanie z okazji 20-lecia ordynacji ks. Marka Loskota

Pierwszego grudnia w sali parafialnej przy ulicy Wały Jagiellońskie miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji 20-lecia ordynacji proboszcza bydgoskiej parafii ks. Marka Loskota. Rozpoczeło się ono o godzinie 16.00 okolicznościowym nabożeństwem poprowadzonym przez studentów teologii. Liturgię zaśpiewał Marcin Rayss, Słowo Boże odczytał Dawid Sabara a kazanie wygłosił Wojciech Płoszek. 

Po nabożeństwie w imieniu wszystkich parafian życzenia księdzu złożył kurator parafii Paweł Płoszek. Później wręczono księdzu kwiaty oraz pamiątkowy prezent - Atlas Miejsc Biblijnych, w którym to wszyscy obecni złożyli pamiątkowe podpisy pod życzeniami. 

Kiedy cześć oficjalna dobiegła już końca wszyscy zebrani zgromadzili się w sąsiedniej sali, gdzie przy wspaniale ozdobionym przez Panie i suto zastawionym stole, długo dyskutowano. 

Z tego miejsca jeszcze raz składamy księdzu najserdeczniejsze życzenia, Bożego błogosławieństwa, prowadzenia i wytrwałości w dalszej służbie Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi.