Poświęcenie cmentarza Ewangelickiego

Rada Sołecka Sołectwa Czarże w dniu 30 listopada 2007 roku zorganizowała uroczystość poświecenia cmentarza ewangelickiego, która wpisana została w realizację projektu "Cmentarz ewangelicki - naszym wspólnym kawałkiem historii", zrealizowanego dzięki dofinansowaniu z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu "Kultura Bliska".

Poświęcenie cmentarza miało charakter ekumeniczny. Po odsłonięciu obelisku i wspólnej modlitwie ekumenicznej uczestnicy uroczystości udali się do sali OSP, gdzie mogli wysłucha dwóch wykładów: "Nasza wspólna czarżyńska wielonarodowa i wielokulturowa historia" - p. Marleny Łobockiej i "Ewangelicy, a rzymskokatolicy różnice i podobieństwa" - ks.Michała Narodzonka. Młodzież gimnazjalna przygotowała prezentację folderu o sołectwie Czarże.