Nabożeństwo jubileuszowe

W 20 niedzielę po Trójcy Świętej – 21 października 2007 roku w naszym kościele odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji 85 rocznicy powstania Polskiej Parafii Ewangelickiej oraz 110-lecia poświęcenia kościoła Zbawiciela.

W nabożeństwie wzięli udział: Biskup Kościoła ks. Janusz Jagucki, Biskup Diecezji ks. Michał Warczyński, ks. Tadeusz Narzyński, ks. Janusz Olszański z parafii Metodystycznej, ks. Tadeusz Urban z parafii Polsko – Katolickiej, ks. Jarosław Dmitruk z parafii Prawosławnej oraz ks. Krzysztof Panasiuk z kościoła Rzymsko – Katolickiego. W nabożeństwie wzięli udział także przedstawiciele miasta: prezydent miasta Konstanty Dombrowicz, wice przewodnicząca rady miasta Ewa Starosta, radny Stefan Pastuszewski oraz prof. Jacek Manitius.

Spowiednio-komunijne nabożeństwo poprowadził ks. Proboszcz Marek Loskot wraz z ks. Tadeuszem Narzyńskim. Kazanie wygłosił ks. Bp Janusz Jagucki na tekst z Ewangelii Mateusza 13, 44-46, w którym to przypominał okoliczności powstania parafii a także nakreślił dalsze cele jej pracy. W nawiązaniu do tekstu biblijnego zaznaczył także, że skarby tego świata przeminą, ale zadaniem chrześcijan jest szukanie tego skarbu, który nigdy nie przeminie – Jezusa Chrystusa.

Uroczyste nabożeństwo uświetnił swoim występem chór parafialny pod dyrekcją pana Karola Marcinkowskiego.

W drugiej części uroczystości pozdrowienia przekazali Prezydent Miasta – pan Konstanty Gombrowicz, ks. Janusz Olszański – przewodniczący Rady Ekumenicznej oraz ks. Krzysztof Panasiuk z Kościoła Rzymsko – Katolickiego.

Na zakończenie odbył się koncert kwartetu smyczkowego. 

Bożena Gaca