Konfirmacja

27 maja 2007 roku, miała miejsce w naszym Kościele szczególna uroczystość -Konfirmacja. 

Patrycja Pleskot, Sylwia Pleskot, Mateusz Lewandowski oraz Michał Hojan potwierdzili przed Bogiem oraz całą społecznością Kościoła, że chcą być jego częścią i działać na Bożą chwałę. Po uroczystym nabożeństwie konfirmanci otrzymali od ks. Loskota pamiątkowe Pisma Święte z okolicznościową dedykacją. 

Cieszymy się bardzo z z ich przystąpienia w poczet dorosłych i pełnoprawnych członków Kościoła. Jednocześnie życzymy także wiele Bożego błogosławieństwa, siły i wytrwania na trudnej drodze wiary. Niech wszystkie przeciwności i załamania jedynie ich wzmacniają, pokrzepiają i prowadzą do ostatecznego celu - Jezusa. Niech ta symboliczna uroczystość Konfirmacji będzie dopiero początkiem ich wspólnej drogi z Jezusem.