XXI ZJAZD CHÓRÓW Diecezji Pomorsko - Wlkp.

"Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił"

Ps 98, 1

6 maja 2007 w Niedziele Cantate, w Kościele parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Sopocie, odbył się kolejny już XXI Diecezjalny Zjazd Chórów. 

W uroczystym nabożeństwie udział wzieły chóry z:

Parafii Bydgoszcz - drygent: Karol Marcinkowski
Parafii Kalisz - drygent: Renata Stilter - Ceroń
Parafii Koszalin - drygent: Maria Dąbrowska
Parafia Sopot - drygent: Janusz Holler
Parafia Toruń - drygent: Aleksandra Molin

Na zakończenie w koncercie połączonych chórów, pod dyrekcją Janusza Hollera wykonane zostały 3 pieśni:

"O Panie, błogosławić racz" - F. Ellor
"Modlitwa kapłana z opery 'Nabuchodonozor' " - G. Verdi
"Alleluja" - F. Handel