Wniebowstąpienie

Dziś 40 dni po Wielkanocy chrześcijanie na całym świecie obchodzą święto Wniebowstąpienia Pańskiego. 

Po tym jak Jezus umarł na krzyżu, wstąpił do piekieł by wreszcie po 3 dniach zmartwychwstać powraca do Ojca w niebie jak król panujący nad światem. Dzień ten dla wszystkich wierzących jest wielkim świętem ostatecznego triumfu Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Tego dnia nie tylko ufnie spoglądamy ku niebu, ale także oddajemy Bogu cześć i chwałę. Święto to uczy nas także aby służyć i działać dla naszego Pana do samego końca, tak jak on do samego końca był ze swoimi uczniami. 

Dla wszystkich Ewangelików, dzień Wniebowstąpienia jest wolny od pracy !!!

Świąteczne nabożeństwo o godzinie 17.00.