Wielkanocne spotkanie parafialne

21 kwietnia odbyło się spotkanie parafialne, którego tematem była twórczość ks. Paula Gerhardta. Przedstawiona została sylwetkę wybitnego ewangelickiego pieśniarza, poety baroku, teologa i duchownego.