Wielki Czwartek

Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan.
Ps. 111,4

Wielki Czwartek, to dzień w którym chrześcijanie obchodzą pamiątkę ustanowienia Wieczerzy Pańskiej. W Kościele Sakrament ten ma różne nazwy: Wieczerza Pańska, Wieczerza Święta, Sakrament Ołtarza, Komunia Święta, Stół Pański, Eucharystia, Łamanie Chleba. W tym Sakramencie Chrystus sam przychodzi w Swoim Ciele i Krwi pod postaciami chleba i wina. Luteranizm od samego początku wierzy w realną i substancjalną obecność Ciała i Krwi Chrystusa w chlebie i winie. 
Dlatego Kościół uroczyście obchodzi Wielki Czwartek, jako dzień wdzięczności za Sakrament Ołtarza. W środku Wielkiego Tygodnia jest to dzień radosny. Wielki Czwartek jest pierwszym z trzech dni zwanych „TRIDUUM” Paschalne.