6. Niedziela Pasyjna - Niedziela Palmowa

"Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."
J 3, 14.15

W niedzielę palmową Kościół wkracza w czas wielkego tygodnia, którego szczytowym momentem jest wielki piątek. Jak sama nazwa wskazuje, niedziela ta jest jest wspomnieniem radosnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wtedy to rozpoczęła się jego ostatnia droga - droga na krzyż, jego pasja, męka i cierpienie. Dlatego niedziela ta ma podwójny charakter, jest zarazem smutna jak i radosna. Cieszymy się ze zbawienia jakie zyskujemy dzięki męczeńskiej śmierci Chrystusa na krzyżu, ale smucimu się z powodu ofiary jaką poniósł.


Psalm tygodnia: 69
Pieśń tygodnia: "Wejdz już do nas..."(166)
"Wzgardzony i opuszczony..."(168)