Posty

SPOTKANIA PASYJNE - słuchowisko

Kazania z postylli ks. Adama Pilcha pt. "Byłem przechodniem" - czyta ks. Marek Loskot. PEA Bydgoszcz · SPOTKANIA PASYJNE opr. muz. Jakub Kwintal

Światowy Dzień Modlitwy 2021

Grafika
Jak co roku w pierwszy piątek marca będzie obchodzony Światowy Dzień Modlitwy. W tym roku liturgię do niego przygotowały chrześcijanki z Vanuatu, które na hasło przewodnie wybrały słowa: „Buduj na mocnym fundamencie”. Światowy Dzień Modlitwy skupia wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. Jest to ruch ekumeniczny o ponad 130-letniej tradycji. Co roku w pierwszy piątek marca na całym świecie przedstawiciele różnych wyznań spotykają się na wspólnej modlitwie. Liturgię za każdym razem przygotowują chrześcijanki z innego kraju – w tym roku z Vanuatu. Co roku poznając nową liturgię przygotowaną przez inny Komitet ŚDM, budujemy relacje z mieszkańcami tego kraju,ofiarowując im naszą modlitwę. Chrześcijanki z Vanuatu zachęcają nas do wspólnej modlitwy słowami: Wyznajemy, że słuchałyśmy Twojego słowa, ale nie wypełniałyśmy go. Często błądzimy i nie dbamy o ważne sprawy. Stajemy wobec przeciwności losu i wyzwań, aby nie budować naszego życia na piasku, lecz na fundamencie, którym są słowa Je

Szkółka niedzielna online

Zapraszamy dzieci 28 lutego w 2. Niedzielę Pasyjną o godz. 11.30 na pierwszą szkółkę niedzielną online na platformie Google meet. Link wysyłany jest 5 min przed spotkaniem. Kontakt: bydgoszcz@luteranie.pl Serdecznie zapraszamy !

Skarbonka Diakonijna 2021

Grafika
Pod hasłem „Czas miłosierdzia” rusza ekumeniczna akcja charytatywna Skarbonka Diakonijna 2021. 21 lutego, w 1. niedzielę pasyjną, obchodzoną również jako Święto Diakonii, rozpoczyna się kolejna edycja ekumenicznej akcji charytatywnej Skarbonka Diakonijna. Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska) prowadzi ją już 26. raz. Od 2006 r. akcja ma charakter ekumeniczny. Obecnie jest prowadzona razem z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Akcja Skarbonka Diakonijna jest zachętą dla wszystkich do ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek, które zostaną przekazane Diakonii na projekty na rzecz osób potrzebujących. Hasło tegorocznej edycji akcji brzmi „Czas miłosierdzia”.

Wielki Post ‒ Czas Pasyjny w tradycjach chrześcijańskich

Komunikat trzech Rzeczników Prasowych.   https://www.luteranie.pl/17394/wielki-postczas-pasyjny-w-tradycjach-chrzescijanskich/

Rekolekcje dla małżeństw i rodzin mieszanych wyznaniowo

Grafika
Organizatorami rekolekcji są Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce oraz Archidiecezja Łódzka Kościoła Rzymskokatolickiego. Co zatem Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela (Mt 19,6) Jedna z definicji małżeństwa, czy rodziny określa je jako najmniejszy Kościół. W przypadku małżeństw, czy szerzej rodzin mieszanych wyznaniowo jest to Kościół szczególny. Szczególny, bo zbudowany jakby z dwóch różnych, na pierwszy rzut oka niepasujących do siebie części. Obrazowo można to opisać jako budowla stworzona w dwóch różnych stylach, czy różnych epokach. Pewno w wielu miejscach Europy widzieliśmy takie kościoły. W niektórych przypadkach dały one wspaniałe efekty architektoniczne i zachwycają nas swoim pięknem, skłaniając do uznania geniuszu ich twórców. W innych takie łączenie stylów razi, wprowadza niepokój i dysonans. A zapewne w historii zdarzało się i tak, że takie „eksperymenty” budowlane kończyły się katastrofą. Tak samo może być w przypadku małżeństw mieszanych wyznaniowo. Są takie, któ

Zmiana godziny emisji nabożeństwa z Rypina w TVP3

Grafika
21 lutego, o godz. 14.00 będzie retransmitowane nabożeństwo z kościoła ewangelicko-augsburskiego w Rypinie.